Nikah Mut’ah: Apakah Nabi Pernah Bolehkan Zinah / Maksiat???

Mut'ah

Apakah Nabi Muhammad SAW yg maksum pernah membolehkan maksiyat / pelacuran? Hati2 ini masalah aqidah bagi yg menyamakan nikah Mut’ah = Pelacuran.

“Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu melakukan (nikah) mut’ah dengan wanita. Kemudian Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan mut’ah maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.” (HR Muslim)

“Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran (rukhsah) pada tahun Autas mengenai mut’ah selama 3 (tiga) hari, kemudian beliau melarangnya”. (HR Muslim) Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: