Doa Iftitah Inni Wajjahtu atau Wajjahtu?

Inni Wajjahtu tidak cuma dipakai buat kurban…

Lebih aman mengikuti Al Qur’an dan ulama salaf. Bukan ulama muda dan ilmu baru.

Al Qur’an lebih tinggi dari hadits. Isinya pasti benar. Sejak kapan ada Qaidah hadits mengalahkan Al Qur’an?

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَا لْاَ رْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَاۡ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
“Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.”
(QS. Al-An’am 6: Ayat 79)

Baca lebih lanjut

Wahabi itu Apa Sih?

Wahabi itu apa sih?
Sebetulnya Wahhabi itu sebutan untuk orang2 yang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab (1701 – 1793 M) yang lahir di Najd.

Loh kok dinamakan Wahabi? Sebetulnya itu biasa. Pengikut Imam Ahmad bin Hanbal disebut Hanbali. Pengikut Imam Abu Hanifah disebut Hanafi. Pengikut Imam Malik disebut Maliki.

Kok Wahabi? Kok nggak disebut Muhammadi? Seperti ditulis di atas, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal disebut Hanbali. Bukan Ahmadi.

Baca lebih lanjut

Saat Ummat Islam Bersatu

Selama 700 tahun pertama Islam, ummat Islam berhasil mengalahkan Yahudi di Arab, Kerajaan Persia dan Romawi, Spanyol dan Portugis, Uni Eropa pada perang Salib, India, dan Cina. Karna ummat Islam bersatu dan tawadu.

Saat ini ummat Islam berpecah belah. Ashobiyyah. Fanatik golongan. Tiap kelompol merasa paling lurus. Ana khoiru min hu! Merasa paling suci. Menganggap muslim lain sesat bahkan kafir / bukan Islam. Khawarij. Tak mengenal bid’ah yg baik / ni’mal bid’ah yg diyakini Khalifah Abu Bakar Siddiq ra dan Khalifah Umar bin Khothob ra. Mengingkari bid’ah hasanah Imam Syafi’ie.

Baca lebih lanjut

Surat Al Ikhlas 1/3 Nilainya dari Al Qur’an

AlIkhlas

Katakanlah Allah itu Satu.
Allah tempat bergantung.
Tidak beranak dan tidak dilahirkan.
Tak ada satu pun yang setara denganNya

Baca lebih lanjut

Ciri-ciri Aliran Sesat

Ciri aliran sesat:
Menyembah Tuhan selain Allah. Contoh Syiah Ghulat yg mentuhankan Ali.

Mengakui adanya Nabi/rosul setelah Nabi Muhammad, contoh Ahmadiyah yg menganggap Mirza Ghulam Ahmad sbg rosul.

Menganggap Al Qur’an tidak asli lagi. Contoh Syiah Ghulat.

Baca lebih lanjut

Sholat Al Fatihah Kurang 2 Huruf

alfatihah

Ada Imam Sholat yang bacaan Al Fatihahnya tidak sempurna. Bacaan imamnya sebetulnya bagus. Cuma pas “Shirotholladzi” saya dengarnya cuma “Shirotholladziina ‘amta ‘alaihim”. Kurang huruf “an”. kurang huruf Alif dan NUN. Harusnya “Shirotholladziina an’amta ‘alaihim”

Al Fatihah ini penting. Menurut Imam Syafi’ie, baca Al Fatihah ini rukun. Kalau Al Fatihahnya kurang 2 huruf, bagaimana sholat Imam dan ma’mum diterima Allah?

Baca lebih lanjut

Contoh Sanad Hadits Shahih Bukhari

SanadHadits.jpg

Ini adalah contoh Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadits ini terdiri dari 2 unsur: Sanad (Jalur orang yang meriwayatkan) dan Matan (Isi). Karena Nabi wafat tahun 11 Hijriyah di kota Madinah, sementara Imam Bukhari lahir di kota Bukhara tahun 194 Hijriyah, tak mungkin Imam Bukhari mendengar langsung dari Nabi. Beliau mendengarkannya dari berbagai perawi dari berbagai zaman dari era sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in, dst.

Baca lebih lanjut

Heboh Puisi Sukmawati yang Dianggap Menghina Azan

Sukmawati

Suara Azan itu memang harus keras karena untuk memanggil orang sholat. Bukan bisik-bisik. Jika makin banyak yang terganggu mendengar suara azan, artinya…???

Makna Azan itu indah sekali jika kita faham. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu alla ilaaha illallahu. Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah, dsb…

Baca lebih lanjut

Doa Berlindung Kepada Allah dari Kejahatan MakhluqNya

doa

Doa Berlindung Kepada Allah dari Kejahatan MakhluqNya yang artinya: Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhlukNya [HR Abu Daud].

Baca lebih lanjut

Dalil Tidak Menempelkan Kaki Saat Sholat

DalilTidakMenempelkanKaki

Dalil tidak menempelkan kaki saat sholat.
Kata KANA itu mufrad (tunggal) orang ke 3 pria. AHADUNA artinya SEORANG DI ANTARA KAMI. Bukan Kullu atau semua. Pada kata bahu dan kaki juga dipakai kata HI yang artinya tunggal. Bukan HIM (Jamak). Masak ada yang menterjemahkan kata HI jadi bahu kami dan kaki kami (jamak)? Bahasa Arabnya dapat berapa?

Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: