Saya Bukan Syi’ah Re: [Sabili] Astaghfirullah… Said Agil Siradj Mencatut Ulama, Berdusta demi Membela Syiah

Saya Bukan Syi’ah.
Saya mengikuti Mazhab Syafi’ie dgn Aqidah Asy’ari.
Anda adalah Khawarij Wahabi yg mengkafirkan Syi’ah dan memfitnah orang2 Sunni sbg Syi’ah agar anda bisa halalkan darah dan harta mereka.
Anda adalah Khawarij.

Menurut anda Syi’ah itu kafir karena menganggap Ali sbg Tuhan dan Al Qur’annya beda. Coba cari tulisan saya yg menganggap Ali sbg Tuhan dan ayat2 Al Qur’an yg beda wahai Khawarij!

“Akan keluar suatu kaum dari umatku, mereka membaca Alquran, bacaan kamu dibandingkan dengan bacaan mereka tidak ada apa-apanya, demikian pula shalat dan puasa kamu dibandingkan dengan shalat dan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Mereka membaca Alquran dan mengiranya sebagai pembela mereka, padahal ia adalah hujjah yang menghancurkan alasan mereka. Shalat mereka tidak sampai ke tenggorokan, mereka lepas dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya.” (HR. Abu Dawud)

“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah seseorang yang telah membaca (menghafal) al-Qur’ân, sehingga ketika telah tampak kebagusannya terhadap al-Qur’ân dan dia menjadi pembela Islam, dia terlepas dari al-Qur’ân, membuangnya di belakang punggungnya, dan menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya musyrik”. Aku (Hudzaifah) bertanya, “Wahai nabi Allâh, siapakah yang lebih pantas disebut musyrik, penuduh atau yang dituduh?”. Beliau menjawab, “Penuduhnya”. (HR. Bukhâri dalam at-Târîkh, Abu Ya’la, Ibnu Hibbân dan al-Bazzâr. Disahihkan oleh Albani dalam ash-Shahîhah, no. 3201).

Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya diantara ummatku ada orang-orang yang membaca Alquran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah melesat dari busurnya. Sungguh, jika aku mendapati mereka, pasti aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Aad. (Shahih Muslim No.1762)

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2012/01/19/ciri-khawarij-tak-mengamalkan-al-quran-dan-membunuh-muslim/

Kalau anda berpendapat Said Aqil Siradj yg merupakan ulama keturunan Nabi dan Ketua NU sesat karena menganggap Syi’ah tidak sesat, berarti anda harus menganggap sesat para ulama lain seperti Prof Dr Quraisy Syihab, Habib Rizieq Shihab, KH Ali Yafie, Din Syamsuddin, Syekh Al Buthi, KH Hasyim Muzadi, dsb. Mereka itu adalah Ulama Dunia pemimpin MUI, NU, Muhammadiyyah, dsb:
https://kabarislam.wordpress.com/2012/03/06/pandangan-ulama-ahlus-sunnah-wal-jamaah-tentang-syiah/

Dan siapa anda wahai Khawarij Wahabi?

Khawarij pertama menyebut Nabi tidak adil. Khawarij sekarang menyebut Jumhur Ulama sbg sesat/tidak adil.

Hadis riwayat Jabir bin Abdullah ra., ia berkata:
Seseorang datang kepada Rasulullah saw. di Ji`ranah sepulang dari perang Hunain. Pada pakaian Bilal terdapat perak. Dan Rasulullah saw. mengambilnya untuk diberikan kepada manusia. Orang yang datang itu berkata: Hai Muhammad, berlaku adillah! Beliau bersabda: Celaka engkau! Siapa lagi yang bertindak adil, bila aku tidak adil? Engkau pasti akan rugi, jika aku tidak adil. Umar bin Khathab ra. berkata: Biarkan aku membunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Aku berlindung kepada Allah dari pembicaraan orang bahwa aku membunuh sahabatku sendiri. Sesungguhnya orang ini dan teman-temannya memang membaca Alquran, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah melesat dari busurnya. (Shahih Muslim No.1761)

Salafi Wahabi Memfitnah Ulama Sunni Sebagai Syi’ah
Satu tulisan berisi kejengkelan terhadap Salafi Wahabi yang melakukan berbagai fitnah dan juga pemalsuan kitab di satu grup Muslim di FB:
https://www.facebook.com/groups/1OMWDI/permalink/315681068503021
Di antaranya Wahabi memfitnah Habib Rizieq Syihab sebagai Syi’ah karena tidak menganggap semua Syi’ah itu sesat/kafir sebagaimana Salafi Wahabi. Kaum Wahabi juga memfitnah ulama Sunni lain seperti Prof Dr Quraisy Shihab sebagai Syi’ah karena menulis buku simpatik tentang Syi’ah dengan judul “Sunni dan Syi’ah Bisakah Bergandengan Tangan?”. KH Said Agil Siradj pun mereka tuduh Syi’ah juga.
Ada lagi saat saya menulis para ulama Sunni yang tidak menyatakan semua Syi’ah sesat seperti Yusuf Qaradhawi, KH Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin, Ahmad Syafi’ie Ma’arif, Mufti Mesir Ali Jum’at, Syekh Al Azhar Tantawi, Quraisy Syihab, Habib Rizieq Syihab, dsb, para ulama Sunni tsb difitnah sebagai Syi’ah semua oleh seorang pembaca Wahabi:
https://kabarislam.wordpress.com/2012/03/06/pandangan-ulama-ahlus-sunnah-wal-jamaah-tentang-syiah/
Padahal mereka adalah pimpinan organisasi NU, Muhammadiyah, Al Azhar, FPI, Mufti Mesir yang semua itu adalah jelas-jelas Sunni. Bukan Syi’ah! Kalau Jalaluddin Rahmat yang dituduh Syi’ah, itu betul. Tapi para ulama tersebut bukan Syi’ah.
Jadi yg menuduh Habib sbg Syi’ah itu tak lebih dari pendusta. Menurut Nabi, pendusta itu adalah 1 ciri dari orang munafik.
Ada pun ahli fitnah, tidak layak untuk diikuti karena neraka tempatnya dan para pengikutnya.
“Jangan pula engkau mematuhi orang yang suka mencela, berjalan membuat adu domba.” (QS. al-Qalam: 11)
Dari Hudzaifah r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak dapat masuk syurga seorang yang gemar mengadu domba.” (Muttafaq ‘alaih)
Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Tahukah engkau semua, apakah kedustaan besar itu? Yaitu Namimah atau banyak bicara adu domba antara para manusia.” (Riwayat Muslim)
Saksikan juga bantahan Habib Rizieq terhadap Ustad Yazid Jawas yang memfitnahnya sebagai Syi’ah di sini:

Abu Muhammad Yusuf
‎1. Hei Wahabi ! Habib Rizieq TUJUH HARI di Iran ente tuduh SYI’AH. Tapi Habib Rizieq TUJUH TAHUN di Saudi ente enggak tuduh WAHABI ???!!!
2. Hei Wahabi ! Sikap Habib Rizieq JELAS yaitu perangi SYIAH RAFIDHOH yg suka kafirkan SHAHABAT dan WAHABI TAKFIRI yg suka kafirkan sesama muslim !!! Ada pun Syiah yg tdk kafirkan Shahabat dan Wahabi yg tdk kafirkan sesama muslim WAJIB dihormati dan diajak Dialog.
3. Hei Wahabi ! Ente KAFIRKAN Madzhab Asy’ari, lalu Habib Rizieq bangkit bela Asy’ari sbg Madzhab Ahlus Sunnah. Kenape ente dongkol ???!!!
4. Hei Wahabi ! Kalau Madzhab Asy’ari KAFIR, maka Para Imam : Daraquthni, Juwaini, Mawardi, Syirazi, Baihaqi, Ghazali, Ruyani, Baghowi, Fakhrurrozi, Ibnu ‘Asakir, Ibnu Sholah, Ibnu Abdis Salam, Rofi’i, Nawawi, Qolyubi, Burmuki, Asqolani, Haitami, Subki, Dimyathi, Suyuthi, dan RIBUAN ULAMA BESAR lainnya, semuanya jadi KAFIR krn mereka semua ASY’ARI. Apa Wahabi doang yang Islam ???!!!
5. Hei Wahabi ! Habib Rizieq itu FOKUS utk bela ASY’ARI, tdk keliru ! Ente KAFIRKAN ASY’ARI, ente keliru !!! Sudah salah ngaku bener, eh pake nyalahin Habib Rizieq ???!!! Dasar Antek Yahudi…!!!
6. Hei Wahabi ! Madzhab FIQIH Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali itu Ahlus Sunnah. Begitu juga Madzhab AQIDAH Asy’ari, Ma’turidi dan Hanbali itu semua Ahlus Sunnah. Fuqoha Hanafi ikut Ma’turidi. Fuqoha Maliki dan Syafi’i ikut Asy’ari. Fuqoha Hanbali punya aliran sendiri. Wahabi ikut siapa ???!!!
7. Hei Wahabi ! Indonesia Negeri Asy’ari. Kalau tidak suka, ente ke Nejed saja tempat lahirnya Musailamah Al-Kadzdzab !!! Jangan pecah belah umat Islam di Indonesia !!!
8. Hei Wahabi ! Enaknye lu ngaku SALAFI !!! Lu Pikir Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali enggak ikut SALAF ???!!! Pale lu bau menyan !!!
9. Hei Wahabi ! Orang kritik Wahabi langsung ente tuduh Syiah / Yahudi / Sesat / Ahli Bid’ah / Jahil / Kafir ! Lu pikir lu doang yg Islam ???!!! Lu mesti tahu bhw HADITS menyatakan bhw orang yg suka mengkafirkan MUSLIM sesungguhnya dia yg KAFIR !!! Dasar Wahabi GO***K !!!
10. Hei Wahabi ! Lu bilang Allah SWT DUDUK di Singgasana spt duduknye PA***TLU di kursi. Dasar MUJASSIM yg menyerupakan Allah SWT dg Makhluq. Ape enggak KAFIR tuh ???!!!
11. Hei Wahabi ! Lu bilang HARAM melawan Pemerintah walau mereka berbuat DOSA BESAR. Dasar PENJILAT ! Wahabi MADZHAB BUDAK Pemerintah Zolim ! Pantes DUIT Lu banyak buat BELI iman orang awam ???!!!
12. Hei Wahabi ! Lu tau enggak bhw Rapat Kafir Quraisy di Darun Nadwah utk BUNUH NABI SAW dihadiri IBLIS yg menyerupai SYEIKH DARI NEJED tempat lahirnya Wahabi. Lu lihat tuh, IBLIS cinta sama WAHABI Nejed ???!!
13. Hei Wahabi ! Soal melafalkan niat sholat Lu kafirin. Soal Qunut Shubuh Lu Kafirin. Soal Maulidan Lu Kafirin. Soal Talqin dan Tahlilan Lu Kafirin. Lalu Lu sendiri bilang Allah SWT punya tangan dan kaki serta wajah kemudian duduk di atas Singgasana. Lu anggap Allah SWT spt manusia. Ape Lu pikir enggak KAFIR menyuarakan Allah SWT spt Makhluq ???!!!
14. Hei Wahabi ! Jidat Lu item bagus, tp sayang hati Lu lebih item lagi. Ngaku cinta Nabi SAW, tp Ahlul Bait Nabi SAW Lu musuhin. Sayyidina Husein RA cucu dan SHAHABAT NABI SAW Lu salahin. Yazid La’natullaah ‘alaih yg bantai Ahlul Bait Lu puji-puji. Dasar NAWASHIB Lu !!
15. Hei Wahabi ! Semua jejak peninggalan Nabi SAW Lu hancurin dg dalih agar tdk dikeramatkan. Enggak sekalian Lu hancurin Mekkah dan Madinah berikut KUBUR NABI nya ???!!!
16. Hei Wahabi ! Lu bilang istilah TASHAWWUF itu bid’ah, krn tdk ada dlm Al-Qur’an dan As-Sunnah. Tp istilah AQIDAH Lu getol pake, padahal Bid’ah juga, krn tdk ada dlm Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ooi…malu dong !!!
17. Hei Wahabi ! Guru imam Syafi’i yg bernama Ibrahim b Abi Yahya seorang MU’TAZILAH, tp dipercaya dan dihormati oleh imam Syafi’i. Dan Guru Imam Ahmad yg bernama Abdul Majid b Abdul Aziz b Abi Ruwwad seorang MURJI-AH, tp dipercaya dan riwayatnya diterima oleh Imam Ahmad. Selain itu, Perawi Bukhari dan Muslim banyak yg TASYAYYU’, tp riwayatnya diterima oleh para Ahli Hadits. Lihat dong, SALAF tdk sembarangan KAFIRKAN orang. Eh….ente, sok lebih pinter dari SALAF, seenaknya KAFIRKAN Mu’tazilah, Murji-ah dan Tasyayyu’ ???!!!
18. Hei Wahabi ! Orang cinta Ahlul Bait Nabi SAW ente tuduh SYIAH, langsung ente KAFIRKAN. Lalu kenapa yg benci Ahlul Bait Nabi SAW tdk ente sebut NAWASHIB dan ente KAFIRKAN juga dong ???!!!
19. Hei Wahabi ! Ente bilang merendahkan SHAHABAT Nabi SAW yg mana pun adl KEKAFIRAN. Lalu bgmn dg IBNU TAIMIYYAH yg dlm kitabnya MINHAJUS SUNNAH yg telah merendahkan ALI RA dkk dari Muhajirin dan Anshor dg tuduhan cari dunia. Kok Ente enggak KAFIRKAN Ibnu TAIMIYYAH ???!!! Adil dong Muke Gile !!!
20. Hei Wahabi ! Ente minta diperlakukan dg ADIL, tp Ente sendiri TIDAK ADIL ???!!! Ente KAFIRKAN ASY’ARI, JAMA’AH TABLIGH, IKHWANUL MUSLIMIN, HIZBUT TAHRIR dan muslimin lainnya. Lalu Habib Rizieq ente fitnah SYI’AH, dan Ust.Abu Bakar Ba’asyir ente fitnah KHAWARIJ, serta Ust.Abu Jibril ente fitnah TERORIS. Ente b*j*ngan penjahat Aqidah dan TUKANG FITNAH !!!
21. Hei Wahabi ! Ente ngakunya ANTI BID’AH, nyatanya Ente BIKIN BID’AH juga. TAUHID itu satu, tp Ente bagi TIGA. Allah SWT Maha Suci tdk ada yg SEPERTINYA, tp Ente serupakan Allah SWT dg MAKHLUQ.. Itu artinya Ente nyuci TAI dg AIR KE***ING. Dasar Wahabi NAJIS !!!
22. Hei Wahabi ! Taubatlah kepada Allah SWT dari TIGA KEKAFIRAN : 1. Dari AQIDAH TAJSIM dan TASYBIH yg menyerupakan Allah SWT dg MAKHLUQ . 2. Dari AQIDAH TABDI’ dan TAKFIR yg suka BID’AHKAN dan KAFIRKAN kaum muslimin. 3. Dari AQIDAH NAWASHIB yg membenci AHLUL BAIT NABI SAW. Taubat sebelum sekarat !!!
23. Hei Wahabi ! Musuh Islam banyak, ada Zionisme Yahudi dan Misionaris Salibis. Kenape Ente serang umat Islam ??? Ente kurang kerjaan !!!
24. Hei Wahabi ! Di Yaman, Ente diserang dan dibunuh oleh SYIAH ZAIDIYYAH krn bacot Ente yg suka KAFIRKAN orang lain. Di Indonesia, kalau BACOT ente enggak dijaga, tinggal tunggu waktunye Ente di penggal dan dihabisi !!! Dasar Pemecah Belah Umat !!!
25. Hei Wahabi ! BOS Ente Saudi jadi BUDAK AS dan ISRAEL. Kenape Ente enggak KAFIRKAN ??? Ente takut enggak dapat setoran lagi ye ???!!! Dasar HAMBA FULUS !! !
26. Hei Wahabi ! Lu caci-maki Habib Rizieq yg se Indonesia tahu perjuangannye. Guru Lu si YAZID JAWAS dulu diusir orang kampung dari BOGOR gara-gara BEDUK !!! Malu-maluin Wahabi aje !!! Ooi…Urat Malu Lu udah putus yee ???!!!
27. Hei Wahabi ! Ikhwan SALAFI aje enggak suka sama Ente ! Apalagi Ikhwan SALAFIYAH !!! Kite semua udah ngebelenek sama Ente, tinggal dimuntahin aje. Emang Ente mesti segera dibasmi ! Ente ngotor-ngotorin Islam aje !!!
28. Hei Wahabi ! Kerja Lu ape ??? Ahmadiyah Lu biarin. Ma’siat Lu Tonton. Kezaliman penguasa Lu banggain. Khianat Saudi thd Palestina Lu dukung. Orang ARAB SAUDI pada Zina di Puncak Lu diam. Eh….Habib Rizieq yg sdg berjuang mati-matian lawan itu semua Lu musuhin. Dasar BIANG BID’AH !!
29. Hei Wahabi ! Ente ngaku-ngaku udah bantuin FPI agar tdk dibubarkan. Ente BOHONG BESAR !!! Dimane-mane Ente jelek-jelekin FPI !!! Jangan kate bantuin FPI, Ente tengok aje enggak pernah !!! Dasar tidak punya malu !! !
30. Hei Wahabi ! Lu ngaku ikut IMAM AHMAD, padahal enggak ! Lu ngaku ikut IBNU TAIMIYAH, padahal enggak ! Lu ngaku ikut SYEIKH MUHAMMAD B ABDUL WAHHAB, padahal enggak ! Mereka ULAMA BESAR yg tdk KAFIRKAN umat Islam, tp Lu KAFIRKAN semua umat Islam ! Lu ikut IBLIS !!!
31. Hei Wahabi ! Kitab-Kitab Klasik yg Ente cetak, Ente ubah seenaknye. Pasal-Pasal yg Ente enggak suka, Ente hapus semuanye. Dasar penipu ! Tukang Ngibul !! Pengkhianat !!!
32. Hei Wahabi ! Dalam kitab Ente AD-DURAR AS-SANIYYAH jilid 1 hal 228 diperintahkan utk memusnahkan / menghilangkan sebagian isi Kitab-Kitab karya Ulama jika TIDAK SESUAI dg AQIDAH WAHABI. Madzhab apa ini yg memerintahkan PENIPUAN ???!!!
33. Hei Wahabi ! Kitab Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi rhm memuat judul DOA PASAL ZIARAH KUBUR NABI SAW, Ente ubah jadi PASAL ZIARAH MASJID NABI SAW, krn WAHABI Anti Ziarah Kubur. Ente B*j*ngan Tukang Tipu !!!
34. Hei Wahabi ! Perkataan Imam As-Subki yg dinukilkan Imam Abul ‘Izz dalam Syarh Aqidah Thohawiyah dari kitab Mu’id An-Ni’am hal 62 Ente ubah habis-habisan ! Yg semula disebut ASY’ARI sbg isi Aqidah Thohawiyah dihilangkan sama sekali. Yg semula disebut sebagian HANBALI ikut TAJSIM dihilangkan juga. Dasar B*j*ngan Tengik ! Pengkhianat !!
35. Hei Wahabi ! Kitab Aqidah As-Salaf Ashhabul Hadits karya Syeikh Islam Abu Utsman Ismail Ash-Shobuni hal 6 aslinya tertulis ZIARAH KUBUR NABI SAW tp Ente ubah jadi ZIARAH MASJID NABI SAW. Dimane amanat ilmiahnye ??? Ente enggak amanat !!!
36. Hei Wahabi ! Kitab Hasyiyah Ash-Showi ‘ala Tafsir Al-Jalalain karya Syeikh Ahmad b Muhammad Ash-Showi Al-Maliki hal 78 aslinya tertulis bhw WAHABI adl JELMAAN KHAWARIJ yg telah merusak penafsiran Al-Qur’an dan As-Sunnah dan suka membunuh kaum muslimin, tp Ente hapus semuanye. Kenape ?! Rahasia Ente dibongkar, jadi Ente hapus !! Dasar Syetan Penipu !!
37. Hei Wahabi ! Kitab Tafsir Al-Kasysyaf karya Imam Az-Zamakhsyari dlm tafsir Surat Al-Qiyaamah ayat 22-23, penafsiran si pengarang yg Mu’tazilah diubah habis jadi penafsiran WAHABI. Dasar Maliiiing……Ente nyolong dan obok-obok karya orang lain !!!
38. Hei Wahabi ! Kitab Al-Ibanah karya Imam Abul Hasan Al-Asy’ari rhm yg terang-terangan menolak TAJSIM dan TASYBIH, Ente ubah habis-habisan jadi mendukung TAJSIM dan TASYBIH. Ente manipulasi kitab ! Ente korupsi pernyataan Ulama ! Dasar Koruptor Dalil !!!
39. Hei Wahabi ! Kitab Al-Fawaid Al-Muntakhobat karya Ibnu Jami Aziz-Zubairi di hal 207 menyatakan bhw Syeikh Muhammad b Abdul Wahhab adl THOGHUT BESAR, tp Ente hapus sama sekali. Kenape ? Malu Yee !!!
40. Hei Wahabi ! Semua cetakan kitab Diwan Imam Asy-Syafi’ di hal 47 ada bait berbunyi FAQIIHAN WA SHUUFIYYAN FAKUN LAISA WAAHIDAN artinya Jadilah Ahli Fiqih dan Shufi sekaligus, jgn hanya salah satunya. Tapi dlm cetakan WAHABI, termasuk versi elektronik (e-book) dg alamat http://www.almeshkat.net, bait tsb dibuang krn Wahabi MUSUH SHUFI. He…he…hee, lucu ! Wahabi lucu !! Katanye Wahabi jujur ???!!!
41. Hei Wahabi ! Kitab Shahih Bukhari Ente palsukan juga !! Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani dlm Fathul Bari menjelaskan adanya Pasal Al-Ma’rifah dan Bab Al-Mazholim dlm Shahih Bukhari, tapi dlm Shahih Bukhari cetakan Wahabi saat ini Pasal dan Bab itu hilang !!! Ente kemanakan hei Wahabi ???!!!
42. Hei Wahabi ! Kitab Shahih Muslim Ente palsukan juga !! Gilee Lu !!! Hadits Fadhoil Maryam, Asiyah, Khadijah dan Fathimah Ente hapus dari Shahih Muslim yg Ente cetak, padahal Mustadrak Al-Hakim mencatat itu. Lucunya, Shahih Muslim cetakan Masykul jilid 7 hal 133 ada Bab Fadhoil Khadijah tapi isinya ttg Fadhoil Maryam, Asiyah dan Aisyah. Nekat betul Ente PALSUKAN Shahih Muslim, krn BENCI Khadijah dan Fathimah !!! Ente Dajjal Ma’jujeeeee….!!!
43. Hei Wahabi ! Ente ngaku cinta Imam Ahmad, tp Kitab Musnad Imam Ahmad Ente PERKOSA juga ! Dlm Musnad Imam Ahmad aslinya ada Hadits ttg Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Anshor serta mempersaudarakan dirinya dg Ali RA. Tapi kini oleh Wahabi, Hadits tsb dibuang ke TONG SAMPAH, tdk ada dlm Musnad cetakan mereka. Wahabi Maliiiing…..Wahabi Rampooook…..Wahabi Begaaaal !!!
44. Hei Wahabi ! Kitab Ash-Showa’iq Al-Muhriqoh karya Ibnu Hajar Al-Haitami tdk luput dari kejahatan Ente ! Sejumlah Hadits ttg Ali RA dan Ahlul Bait Nabi SAW, Ente palsukan dg dihapus sebagian dan diubah. Dasar Pembenci Ahlul Bait Nabi SAW !! Ngaku cinta Nabi SAW, tp keluarga Nabi Lu musuhin !!! Cinta Lu PALSU !!!
45. Hei Wahabi ! Dalam kitab Hasyiah Ibnu ‘Abidin yg bermadzhab Hanafi ada PASAL KHUSUS ttg Wali, Abdal dan orang2 Sholeh serta Karomah. Tp kini oleh Wahabi satu pasal full DIMUSNAHKAN. Wahabi curaaaaang…..Wahabi ja***aaaang !!!
46. Hei Wahabi ! Ucapan Syeikh As-Sakhawi ttg Imam Al-A’la Al-Bukhari yg menyatakan bhw Sang Imam SANGAT TAKUT dekat dg Penguasa, Ente ubah jadi SANGAT DEKAT dg Penguasa. Apa-apaan nih ??? Wahabi FATTAAAN ….TUKANG FITNAH yg berbahaya !!!
47. Hei Wahabi ! Kitab Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah jilid ke-10 ttg ILMU SULUK dan TASHAWWUF pernah cukup lama tidak diterbitkan oleh Wahabi. Baru setelah diprotes banyak pihak, akhirnye Ente
sisipin lagi jilid tsb. Gile Luu….Imam Lu sendiri Lu Kangkangin !! Wahabi kurang ajar !!! Wahabi tidak punya adab !!!
48. Hei Wahabi ! Kitab Nihayatul Qoul Al-Mufid karya Syeikh Muhammad Makki Nashr Al-Juraisi yg menulis bhw dirinya Madzhab Syafi’i dg THORIQOH SYADZALI, tp Ente buang Thoriqohnya. Kenape ?! Benci Thoriqoh nih ?! Benci sih benci, tapi ADIL dong !!!
49. Hei Wahabi ! Dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali ada BAB ISTIGHOTSAH, tapi dlm cetakan ulang Wahabi dibuang sama sekali. Wah…wah….wah…Imam sendiri Lu BERAKIN !!! Dasar KADAL GURUN !!!
50. Hei Wahabi ! Kitab Tarikh Al-Ya’qubi jilid 2 hal 37 aslinya menyebut “Nash” buat Ali RA di “Ghadir Khum”, tp dlm cetakan Wahabi kata “Nash” dan “Ghadir Khum” dilenyapkan. Kenape ? Ente takut dijadikan dalil oleh kalangan Syiah ?? Hei BAHLUL, Sunni Sejati hadapi Syiah dg ILMU, bukan dg KEBOHONGAN !! Dasar SUNNI GADUNGAN !!!
51. Hei Wahabi ! As-Syeikh Al-Muhaddits Ahmad b Muhammad b Shiddiq Al-Ghumari dlm kitabnya “Al-Burhan Al-Jaliy” mencatat PEMALSUAN WAHABI thd Kitab Ahwal Al-Qubur karya Ibnu Rajab Al-Hanbali dan Kitab Tafsir Al-Bahr Al-Muhith karya Abu Hayyan, serta sebuah kitab lainnya yg berjudul “Iqtidho Ash-Shiroth Al-Mustaqim”. Edan Lu ! Berape kitab lagi yg Lu mau obok-obok ?!
52. Hei Wahabi ! Lu Edan ! Lu Gila ! Kitab-Kitab Ulama Besar Lu berani PALSUIN !! Lu pikir enggak bakal ketahuan !!! Sekarang terbukti Lu PALSUIN kitab-kitab : Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami’ Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Tasir Al-Bahr Al-Muhith, Al-Ibanah, Thabaqot Ibnu Sa’ad, Tarikh Thabari, Al-Aghani, dll. Ternyata Wahabi PEMALSU HADITS DAN KITAB !!!
53. Hei Wahabi ! Pendiri Wahabi dlm kitab Muallafaat Muhammad b Abdul Wahhab hal 186-187 menyatakan bhw hanya dia yg paham makna “Laa ilaaha illallaah”, SEMUA ULAMA dari zaman Nabi SAW s/d zamannya adl SESAT krn tdk tahu makna “Laa ilaaha illallaah”. Weis sombongnya !! Takabbur spt IBLIS !!!
54. Hei Wahabi ! Putra Pendiri Wahabi Syeikh Abdullah b Muhammad b Abdul Wahhab dlm kitab Ad-Durar As-Saniyyah fi Al-Ajwibah An-Najdiyyah jilid 1 hal 224 menyatakan bhw orang yg BERTAWASSUL adl MUSYRIK dan HALAL dibunuh dan dijarah. Wah…Gawat, padahal TAWASSUL dan TABARRUK adl masalah FURU’ AQIDAH yg diperselisihkan Ulama Ahlus Sunnah. Kok mudah betul MENGKAFIRKAN dan menghalalkan pembunuhan dan penjarahan ??!! Wahabi Pembunuh….Wahabi Penjarah !!
55. Hei Wahabi ! Syeikh Ibn Baz dlm kitab Fatawa fil Aqidah hal 13 menyatakan bhw ISTIGHOTSAH dan TAWASSUL dg para Nabi dan Auliya adalah MUSYRIK KAFIR. Ha…Haa…Haaa…ternyata Para Syeikh Wahabi SETALI TIGA UANG. Semuanye sama : TUKANG KAFIRIN MUSLIM !!!
56. Hei Wahabi ! Syeikh Abu Bakar AL-Jazairi dlm kitab Aqidatul Mu’min hal 144 menyatakan bhw TAWASSUL adl SYIRIK dan pelakunya KEKAL DI NERAKA. Nah, nih satu lagi Syeikh Wahabi yg pegang KUNCI PINTU NERAKA !! iiiih……sereeeeeemmm !!!
57. Hei Wahabi ! Syeikh Muhammad b Soleh Utsaimin dlm kitab Liqo Al-Bab Al-Maftuh hal 42 menyatakan bhw Imam Nawawi rhm dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani rhm BUKAN Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Nah Lu, satu lagi Syeikh Wahabi SOK ASWAJA sendirian. Padahal ilmu dan jasa SI WAHABI ini thd Islam dan umatnya tdk seujung kuku Nawawi dan Ibnu Hajar. Dasar sombong ! Sok pinter Lu !! Sok suci Lu !!!
58. Hei Wahabi ! Syeikh Al-Qonuji dlm kitab Ad-Din Al-Kholish jilid 1 hal 140 mengikuti jejak Cucu Pendiri Wahabi Abdurrahman b Hasan b Muhammad b Abdul Wahhab dlm kitab Fathul Majid Syarh Kitab At-Tauhid hal 217, sama-sama menyatakan bhw TAQLID kpd Madzhab adl bagian dari SYIRIK. Wahabi mulutnya BAU, krn selalu keluar kata SYIRIK buat umat Islam sendiri. Bau Kentut Mulut Lu ! Bau Tai Bacot Lu ! ! Bau Bangke Cecongoran Lu !!!
59. Hei Wahabi ! Syeikh Nashiruddin Al-Albani dlm kitab Silsilah Al-Ahadits Ash-Shohihah jus 6 hal 676 menyatakan bhw MUSUH SUNNAH adl orang yg bermadzhab dan Asy’ariyyah serta Para Shufi dan lainnya. Nih catat satu lagi Syeikh Wahabi yg KAFIRKAN Asy’ari dan semua orang bermadzhab termasuk para ULAMA BESAR SEMUA MADZHAB. Jadi, cuma Wahabi yg Islam, sdg yg lain kafir semuanya ???!!! Dasar Kutu Onta !!!
60. Hei Wahabi ! Cucu pendiri Wahabi Syeikh Abdurrahman b Hasan b Muhammad b Abdul Wahhab dlm dua kitabnya : Qurrah ‘uyun Al-Muwahhidiin hal 47 dan Fathul Majid hal 191-192 tegas MENGGENERALISIR PENGKAFIRAN thd Muslimin di Mesir, Yaman, Iraq, Oman, Syam dan Hijaz. Ha…ha…haaaa… Apa yang Muslim cuma orang NEJED doang ??? Dasar WAHABI BAHLUL !!!
61. Hei Wahabi ! Pemerintah SAUDI mendoktrin anak-anak sekolah di Saudi via buku pelajaran sekolah SLTA terbitan Kementerian Pendidikan dlm buku pelajaran AT-TAUHID kelas 1 SLTA hal 67 bhw MUSYRIKUN adl Salafnya Jahmiyyah, Mu’tazilah dan ASY’ARIYYAH. Nih, kenalilah SAUDI sbg BA**OT WAHABI !!!
62. Hei Wahabi ! Ada kabar LUCU : Abdulkarim b Soleh Al-Wahabi dlm kitabnya Hidayatul Hairan fi Mas-alatid Dauran MENOLAK Bumi Berputar, krn Allah SWT menurut Wahabi turun dg DZATNYA ke Bumi setiap sepertiga malam terakhir, shg jika Bumi Berputar maka Allah SWT tdk naik-naik ke ‘Arsy. Makanya belajar dg ASWAJA yg meyakini bhw yg turun adl RAHMAT Allah SWT bukan DZAT Allah SWT. Maha Suci Allah SWT dari tuduhan keji Wahabi ! Emang Wahabi itu B*d*h, B**O, T***l, GO***K, Pa**ir, Id**t, Bahluuuuuul !!!
63. Hei Wahabi ! Ente bilang Allah SWT punya tangan dan kaki serta wajah, lalu duduk di atas Singgasana dan turun naik antara Langit dan Bumi. Itu artinya Wahabi MUJASSIM yg menjasmanikan Allah SWT, dan MUSYABBIH yg menyerupakan Allah SWT dg makhluq. Imam Ahmad rhm berkata : “Barangsiapa yg berkata bhw Allah adl JISIM tdk spt JISIM-JISIM maka ia telah KAFIR.” Ooii…. Ternyata Wahabi itu KAFIR dlm pandangan Imam Ahmad ! Kaciaan deh Luuu…!!
64. Hei Wahabi ! Masih soal BUMI BERPUTAR : Syeikh Ibn Baz dlm kitab Al-Adillah An-Naqliyyah wal Hissiyyah ‘ala Jiryan Asy-Syams wa Sukun Al-Ardh hal 17, 23 dan 72, serta kitab Fatawa Ibn Baz jilid 9 hal 160 yg dimuat dlm Fatwa Kerajaan Saudi No.1 / 2925 tertgl 22/7/1397 H menyatakan bhw pendapat bumi berputar adl pendapat yg sangat keji dan munkar, serta yg berpendapat tsb adl telah KAFIR dan SESAT, shg WAJIB dituntut bertaubat, jika tdk mau Taubat maka harus DIHUKUM MATI sbg KAFIR MURTAD dan hartanya disita buat Kas Negara. Wow….WAHABI SADIS !!! Lu lihat tuh….B**Onya Wahabi !!!
65. Hei Wahabi ! Masih soal BUMI BERPUTAR : Syeikh Ibnu Sholeh Al-’Utsaimin menyarankan via Majmu Fatawa wa Rasail Fadhilah Asy-Syeikh Muhammad Ibnu Sholeh Al-’Utsaimin jilid 3 Fatwa No. 428 hal 153, agar soal BUMI BERPUTAR jgn diajarkan di sekolah-sekolah. Kompakkan KUPERNYA WAHABI ?! Wahabi MADZHAB PRIMITIF !!
66. Hei Wahabi ! Masih soal BUMI BERPUTAR : Ulama sepakat bhw SALAF itu adl RASULULLAH SAW dan SHAHABAT serta TABI’IIN dan TABI’IT TABI’IN. Tp Syeikh Ibnu Baz dlm kitab Al-Adillah An-Naqliyyah wal Hissiyyah menyatakan bhw telah jadi IJMA’ SALAF spt IBNU TAIMIYYAH, IBNU KATSIR dan IBNUL QOYYIM bhw BUMI TIDAK BERPUTAR. Aneh, mereka BUKAN SALAF, kok disebut SALAF ?! Dan SALAF tdk ada yg bicara soal BUMI BERPUTAR atau TIDAK BERPUTAR, kok disebut sdh IJMA’ ?! Wahabi memang Tukang Tipu !! Sangat menjijikkan !!!
67. Hei Wahabi ! Dlm kitab Thabaqat Hanabilah karya Ibnu Abi Ya’la jilid 2 hal 39 ada sebuah Hadits Buatan Wahabi menyatakan bhw Allah SWT berupa seorang pemuda berambut ikal bergelombang mengenakan pakaian merah. Apa ini Bukan TAJSIM Dan TASYBIH ??? !!! Ini AQIDAH SESAT MENYESATKAN !!! Ternyata Wahabi BIANG BID’AH !!!
68. Hei Wahabi ! Dlm kitab At-Tauhid wa Itsbat Shifat Ar-Rabb karya Ibnu Khuzaimah saat belum TAUBAT dan masih MUJASSIM, di hal 198 menyatakan bhw Rasulullah SAW melihat Allah SWT sdh DUDUK di TAMAN HIJAU di atas KURSI EMAS di bawahnya PERMADANI EMAS yg dipikul oleh EMPAT MALAIKAT yg berupa SEORANG LELAKI, dan BANTENG, dan BURUNG ELANG, serta SINGA. Nah, dg karya spt ini Ibnu Khuzaimah dipuji oleh Ibnu TAIMIYYAH dlm Majmu’ Fatawa jilid 3 hal 192, sbg “Imamnya para Imam”. Jadi jelas sudah bhw AQIDAH WAHABI : NGAWUR dan KEBLINGER…..!!!
69. Hei Wahabi ! Dlm kitab Thabaqat Hanabilah karya Ibnu Abi Ya’la jilid 2 hal 39 dan kitab At-Tauhid wa Itsbat Shifat Ar-Rabb karya Ibnu Khuzaimah hal 198, merangkumkan AQIDAH WAHABI bhw Allah SWT berupa SEORANG PEMUDA BERAMBUT IKAL BERGELOMBANG dg PAKAIAN MERAH yg sdg DUDUK di TAMAN HIJAU di atas KURSI EMAS di bawahnya PERMADANI EMAS yg dipikul oleh EMPAT MALAIKAT yg berupa SEORANG LELAKI, dan BANTENG, dan BURUNG ELANG, serta SINGA. Ternyata ada sebuah LUKISAN NASHRANI yg menggambarkan YESUS sbg TUHAN dg ciri sama persis dg AQIDAH WAHABI tsb. Nah Lu, kok bisa SAMA gambaran TUHAN NASHRANI dg TUHAN WAHABI ???!!! Jangan-jangan SATU SUMBER nih ???!!!
70. Hei Wahabi ! Ente HARAMKAN sebut Rasulullah SAW dg SAYYIDINA, krn dianggap berlebihan. Tp Ente sebut IBNU TAIMIYYAH dan IBNU ABDUL WAHHAB dg SEGUDANG GELAR : Syeikhul Islam, Al-’Alim Ar-Rabbani, Auhadul Ulama, Awra’uz Zuhhad, Sayyidul Ulama, Khotimul Mujtahidin, Imamul Aimmah, dsb. Ape tuh gelar semuanye tdk berlebihan ??? Hei Wahabi, Adil Dong !!!
71. Hei Wahabi ! Kitab Ihya ‘Ulumid Din karya Imam Al-Ghazali rhm Ente cerca dan hina dg dalih isinya ada Hadits Palsu dan Lemah. Tp kitab Ar-Radd ‘ala Al-Jahmiyyah karya Ad-Darimi Al-Mujassim Ente puji setinggi langit, padahal isinya banyak Hadits Palsu dan Lemah. Dasar Curang… Culas…!! Wahabi CACING PASIR !!!
72. Hei Wahabi ! Katanye Ente ANTI KHUROFAT ?! Nih lihat halaman berikut dlm kitab MANAQIB AHMAD karya Ibnul Jauzi ttg DERAJAT Imam Ahmad Ibnu Hanbal : (188) Khidir AS dan Musa AS memuji Imam Ahmad. (189) Kubur Imam Ahmad menjaga Baghdad dari segala Bala’. (197) Melihat Ahmad lebih baik drpd ibadah setahun. (370) Pena Ahmad memberkahi pohon kurma yg tdk berbuah jadi berbuah. (513) Jin mengabarkan kematian Imam Ahmad sebelum wafatnya 40 hari. (549) Imam Ahmad menghardik Munkar Nakir krn tdk pantas menanyakannya “Man Robbuka?”, shg Munkar Nakir mina maaf. (550) Allah SWT tiap tahun ziarah ke Kubur Imam Ahmad. Bgmn nih ?? Khurofat bukan ?? !! Ternyata KHUROFAT WAHABI lebih gile !!!
73.Hei Wahabi ! Katanye Ente ANTI KHUROFAT ?! Nih lihat halaman berikut dlm kitab MANAQIB AHMAD karya Ibnul Jauzi ttg DERAJAT Imam Ahmad Ibnu Hanbal : (188) Khidir AS dan Musa AS memuji Imam Ahmad. (189) Kubur Imam Ahmad menjaga Baghdad dari segala Bala’. (197) Melihat Ahmad lebih baik drpd ibadah setahun. (370) Pena Ahmad memberkahi pohon kurma yg tdk berbuah jadi berbuah. (513) Jin mengabarkan kematian Imam Ahmad sebelum wafatnya 40 hari. (549) Imam Ahmad menghardik Munkar Nakir krn tdk pantas menanyakannya “Man Robbuka?”, shg Munkar Nakir mina maaf. (550) Allah SWT tiap tahun ziarah ke Kubur Imam Ahmad. Bgmn nih ?? Khurofat bukan ?? !! Ternyata KHUROFAT WAHABI lebih gile !!!
74. Hei Wahabi ! Masih soal KHUROFAT WAHABI. Dlm kitab MANAQIB AHMAD karya Ibnul Jauzi hal : (555) Imam Ahmad melihat dlm mimpi dirinya membai’at Allah SWT. (557) Lalu Allah SWT membanggakan Imam Ahmad depan para Malaikatnya. (562) Lalu Imam Ahmad menziarahi Allah SWT dan disediakan aneka hidangan. (563) Lalu Allah SWT berfirman bhw siapa yg tdk ikut Imam Ahmad maka diazab. (563) Allah SWT memerintahkan penduduk Langit dan para Syuhada menghadiri pengurusan jenazah Imam Ahmad. (564) Semua penduduk Langit dari pertama s/d ketujuh sibuk menyambut kedatangan Imam Ahmad. (567) Imam Ahmad sdh masuk surga dan sering ziarah kpd Allah SWT. (580) Barangsiapa sempit rizqinya lalu ziarah kubur Imam Ahmad di hari Rabu maka rizqinya diluaskan Allah SWT. (580) Allah SWT melihat ke kubur Imam Ahmad 70 ribu kali, shg siapa yg menziarahinya diampuni. (584) Barangsiapa dikuburkan di pemakaman Imam Ahmad maka diampuni dg berkahnya Imam Ahmad. Nah, nih KHUROFAT atau bukan ??? Kenape aneka KHUROFAT ini tdk Ente umumkan kpd umat Islam agar TIDAK TERSESAT !!!
75. Hei Wahabi ! Putra Imam Ahmad ibnu Hanbal yg bernama ABDULLAH dlm karyanya Kitabus Sunnah jilid 1 hal 184 – 210 menghina habis yg mulia IMAM ABU HANIFAH RHM dg FITNAH KEJI a.l : 1. Abu Hanifah adl KAFIR ZINDIQ. 2. Dlm Islam tdk ada yg lahir lebih jelek dan berbahaya drpd Abu Hanifah. 3.Abu Hanifah adl BIANG DOSA. 4. Abu Hanifah lebih jahat drpd pencuri. 5. Pengikut Abu Hanifah spt orang BUGIL di Masjid. 6. Benci Abu Hanifah dan pengikutnya adl berpahala. 7. Abu Hanifah lebih berbahaya drpd DAJJAL. 8. Abu Hanifah dan Shahabatnya adl kelompok paling jahat. 9. Abu Hanifah membolehkan KHAMR dan BABI. 10. Abu Hanifah disiksa kubur dan masuk NERAKA. Jadi, GAYA WAHABI suka KAFIRKAN umat Islam bukan ikut Imam Ahmad, tapi ikut ABDULLAH b Ahmad b Hanbal. Ayah lurus Ente enggak ikuti, eh..anak ngelantur Ente ikuti !!! Dasar Wahabi BOLOT and BODOL !!!
76. Hei Wahabi ! Imam Al-Hasan Al-Barbahari wafat 329 H adl Imam Besar Madzhab Hanbali yg dipuja Wahabi. Dia berpendapat bhw Allah SWT mendudukkan Nabi SAW di samping-Nya di atas ‘Arsy. Lalu dlm kitabnya Syarhus Sunnah menyatakan bhw siapa saja yg berbeda dg apa yg ada dlm kitabnya tsb adl SESAT dan KAFIR. Di hal 125 Ia menyatakan bhw Ia lebih suka seorang muslim bertemu Allah SWT sbg Penzina, Fasiq, Pencuri, dan Pengkhianat drpd bertemu Allah SWT dg (Taqlid) pendapat Fulan dan Fulan. Luaaarrrr biasaaaa….Ajaran WAHABI bhw TAQLID yg merupakan masalah khilafiyah ternyata lebih BUSUK drpd Zina, Fasiq, Mencuri dan Khianat. Hiii….Wahabi sereeeem…. menakutkan….!!! Wahabi CUCU SYETAN !!!
77. Hei Wahabi ! Dulu IBNU TAIMIYYAH dan muridnya IBNUL QOYYIM berlebihan hingga mengkafirkan ASY’ARI dan SHUFI, lalu Imam As-Subki Asy-Syafi’i rhm mengarang kitab As-Saif Ash-Shoqiil (Pedang yg Berkilat) dan menanggapinya scr ilmiah hingga mengkafirkan mereka berdua dg hujjah kuat. Belakangan Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qoyyim TAUBAT dari mengkafirkan sesama muslim. Eh…kini Wahabi SONGONG sok mengkafirkan ASY’ARI dan SHUFI. Belajar dong dari TAUBAT Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qoyyim !! OTAK taro di tempatnye, jgn di DENGKUL !!!
78. Hei Wahabi ! Ente EKSTRIM, ane enggak takut !! Dulu kalangan Hanabilah KAKEK MOYANGNYE WAHABI mengepung rumah Imam Tafsir dan Tarikh Ibnu Jarir Ath-Thabari Asy-Syafi’i rhm saat wafatnya, dg tuduhan RAFIDHOH, krn cintanya kpd Ahlul Bait, shg terpaksa beliau dikubur dlm rumahnya oleh keluarga dan para muridnya. Nih, EKSTRIMISME KAKEK MOYANG LU ! Dasar Wahabi MUSUH ULAMA !! Dasar Wahabi MUSUH ISLAM !!!
79. Hei Wahabi ! Masih soal WAHABI EKSTRIM : Kitab Tarikh Ibnu Atsir rhm menyebutkan bhw Kaum Hanabilah KAKEK MOYANGNYE WAHABI pd masa Imam Al-Barbahari Al-Hanbali di Th.323 H banyak melakukan KEJAHATAN KEJI. Ibnu Atsir juga menceritakan aneka kejadian pd Th.567 H, a.l : Imam Al-Faqih Al-Buri Asy-Syafi’i diracuni krn beda pendapat dg Hanabilah. Ayo…mau lari kamane Lu ?! Ape lu masih punye nyali PERANG lawan ASY’ARI yg saat ini menjadi AS-SAWAD AL-A’ZHOM ???!!! Ayo…kalau berani !!! Dasar Wahabi JAHAAAAAT …..!!!
80. Hei Wahabi ! Ente PENGKIHANAT !! Dlm kitab Shafahat min Tarikh Al-Jaziirah karya DR. Muhammad Awadh Al-Khathib hal 240-248 disebutkan bhw : 1. Dlm Kongres Dunia Islam Th. 1926 M semua Ulama Dunia Islam sepakat bhw TIMUR TENGAH harus bersih dari pengaruh ASING, kecuali ULAMA WAHABI yg menolak. 2. Dlm Mu’tamar Al-Aqir di kota Ahsa – Saudi Th. 1341 H dibuat perjanjian tertulis PIMPINAN WAHABI dan Wakil Inggris Sir Percy Cox bhw sepakat ada NEGARA ISRAEL di Palestina s/d Qiamat. Pantes, Saudi enggak pernah mau bantu MUJAHIDIN PALESTINA !! Nah Lu ….kebongkar lagi KEDOK WAHABI !! Dasar Wahabi pake TOPENG MUNAFIQ !!!
81. Hei Wahabi ! Madzhab Ente Madzhab berdarah-darah !! Dlm kitab ‘Unwanul Majdi fi Tarikh Najdi karya Utsman b Abdullah b Bisyr An-Najdi Al-Wahhabi hal 257-258 mengakui dg BANGGA bhw di Th. 1802 SAUD dan pasukan WAHABI nya menyerang KARBALA membunuh 2000 orang di rumah dan pasar, merampas harta benda dan menghancurkan Rumah, Masjid dan Qubbah Kubur Husein, serta menjarah semua benda berharga di tempat ziarah Husein, dg DALIH memerangi kemusyrikan. Ente PERAMPOK PEMBUNUH atas nama AQIDAH !!! Wahabi Perampooook….Penjaraah…..Pembantai !!!
82. Hei Wahabi ! Masih soal KEBIADABAN WAHABI : Mufti Syafi’iyyah di Mekkah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (w.1304 H) dlm kitab Umara Al-Balad Al-Haram hal 297-298 bercerita ttg PEMBANTAIAN PENDUDUK THOIF dg biadab oleh Wahabi, dg mengatas-namakan aqidah yg lurus, shg banyak wanita dan anak-anak jadi korban. Dan banyak wanita ditawan, dan DIPAKAI dg dalih budak tawanan yg halal ditiduri. Kisah yg sama diceritakan juga oleh Muhammad Muhsin Al-Amin dlm Kasyful Irtiyab hal 18. Bahkan diakui oleh Sejarawan Wahabi Syeikh Abdurrahman Al-Jibrati dlm kitab tarikh ‘Aja-ib Al-Atsar fi At-Tarajum wal Akhbar yg dinukilkan oleh Muhammad Adib Ghalib dlm kitab Min Akhbar Al-Hijaz wa Najd fi Tarikh Al-Jibrati hal.90. WAHABI BIADAB ! WAHABI PEMBANTAI !! WAHABI PEMERKOSA !!!
83. Hei Wahabi ! Masih soal KEBIADABAN : Dlm kitab ‘Unwanul Majdi fi Tarikh Najdi karya Utsman b Abdullah b Bisyr An-Najdi Al-Wahhabi hal 135-137 menceritakan bhw di bulan Muharram 1220 H / 1805 M ribuan JAMA’AH HAJI yg masih ada di Mekkah DIBANTAI oleh Wahabi. Penduduk Mekkah disiksa, anak-anak diculik dan wanita dianiaya, hingga kelaparan melanda Mekkah. Selanjutnya Wahabi menyerang Madinah dan menjarah semua hadiah dari berbagai negeri yg ditujukan utk pembangunan Masjid Nabawi. Penduduknya mereka aniaya sbgmn pendiduk Mekkah. Alasannya bela AQIDAH WAHABI yg PALING MURNI. Tuh…Lu lihat sendiri KEBIADABAN WAHABI yg diceritakan oleh Sejarawan Wahabi sendiri ! Ini FAKTA SEJARAH ttg SERIGALA WAHABI yg RAKUS dan SERAKAH !! Lu mau pungkiri ?? Mana bisa Cong !!!
84. Hei Wahabi ! Masih soal KEBIADABAN WAHABI : Dlm kitab Tarikh Najd karya Ibnu Ghannam, yg dikeluarkan Kerajaan Saudi dg pengawasan Syeikh Ibnu Baz dan keluarga Aali Syeikh Muhammad b Abdul Wahhab, jilid 2 hal 57 diceritakan ttg Pasukan Syeikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab menyerang kampung halamannya sendiri UYAINAH dan membunuh Penguasanya di dalam MASJID saat baru usai SHALAT JUM’AT, serta membunuh penduduknya yg tdk mau ikut Wahabi. Lihat juga kitab ‘Unwanul Majdi fi Tarikh Najdi karya Utsman b Abdullah b Bisyr An-Najdi Al-Wahhabi jilid 1 hal 23. Dahsyat kejamnya ! Kepung halaman sendiri diberangus !! Wahabi SUPER KEJAAAAAAM !!!
85. Hei Wahabi ! Masih soal KEBIADABAN WAHABI thd JAMA’AH HAJI : 1. Dlm kitab Shafahat min Tarikh Al-Jaziirah karya DR. Muhammad Awadh Al-Khathib hal 198-199 disebutkan bhw pd Th.1341 H /1921 M, seribu orang JAMA’AH HAJI YAMAN dibantai Tentara Saudi Wahabi di Lembah Tanumah. 2. Dlm kitab ‘Unwan Al-Majdi fi Tarikh An-Najd karya Utsman b Abdullah b Bisyr jilid 1 hal 139 dan 143, dg BANGGA bercerita bhw Keluarga SAUD dari Dir’iyyah dan Pasukan Wahabinya SUKSES menghadang JAMA’AH HAJI Syam, Mesir, Iraq, Maroko dan Turki shg tdk bisa Haji. 3. Di Th.1408 H /1986 M, sebanyak 329 JAMA’AH HAJI IRAN yg meneriakkan ANTI AMERIKA dan ISRAEL dibantai Tentara Saudi Wahabi di depan MASJIDIL HARAM. Ooi…Islam tdk ajarkan KEBIADABAN ! Gile Lu, JAMA’AH HAJI dibantai juga !! Dasar JANGKRIK BURIK….sesama sudare Lu sikat juga !!!
86. Hei Wahabi ! Muhammad Ibnu Saud dan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab membangun KERAJAAN WAHABI dg DARAH MUSLIMIN yg dibantai di Mekkah, Madinah, Jeddah, Thoif, Qosim, Ahsa, Uyainah, Riyadh, bahkan di Iraq, Yaman, Kuwait, Bahrain, dsb, dg DALIH memerangi MUSYRIKIN krn tdk ikut TAUHID WAHABI. Lalu Wahabi menjarah harta mereka dg dalih PAMPASAN PERANG, lalu menjadikan wanita dan anak-anak mereka sbg BUDAK dg dalih TAWANAN PERANG. Mana boleh harta muslimin DIRAMPAS dan mana boleh wanita serta anak-anak muslimin dijadikan BUDAK oleh Wahabi yg ngaku MUSLIM ??!! Akan tiba saatnya : Kerajaan yg dibangun dg DARAH akan hancur pula dg DARAH. Wahabi BUDAK HAWA NAFSU yg menghalalkan segala cara !!!
87. Hei Wahabi ! Para Syeikh Wahabi menyalahkan Al-Husein RA MELAWAN KEZOLIMAN YAZID. Al-Husein RA yg CUCU dan SHAHABAT NABI SAW direndahkan Wahabi dg dalih KHURUJ ‘ANIL IMAM yaitu keluar dari Imam / Khalifah yg sah yakni Yazid. Lalu Yazid yg membantai Al-Husein dan Keluarga Nabi SAW lainnya dipuji-puji Wahabi. Tapi, saat Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dan Muhammad Ibnu Saud MEMBANGKANG thd KHILAFAH TURKI UTSMANI via kerja sama dg INGGRIS, hingga meruntuhkan KHILAFAH ISLAMIYYAH, tdk ada Wahabi yg menyebutnya sbg KHURUJ ‘ANIL IMAM, bahkan ikut mendukungnya hingga kini. Apa-apaan nih ?! SHAHABAT enggak boleh berontak kpd PEMIMPIN ZOLIM, tp WAHABI boleh berontak kpd PEMIMPIN ADIL sekali pun. Ente mau jadi TUHAN ? Ente mau bikin AGAMA sendiri ? Ape enggak SESAT tuh ???!!!
88. Hei Wahabi ! Elu bilang MENGHINA SHAHABAT NABI SAW adl KAFIR. Nah, nih Gue kasih tahu bhw Imam Lu IBNU TAIMIYYAH dlm kitab Minhajus Sunnah telah MENGHINA SAYYIDINA ALI RA : 1. Ali orang yg SIAL dan berperang utk KEKUASAAN bukan utk AGAMA, serta LEMAH dan TIDAK ADIL. (2 / 203-204). 2. Ali sama dg FIR’AUN dan tdk pantas masuk SURGA. (2 / 202-205 dan 232-234). 3. Ali tercela dan bersalah krn menumpahkan DARAH MUSLIMIN. (3 / 156). 4. Ali lakukan NEPOTISME. (3 / 236-237). 5. Ali tdk jadi RUJUKAN, krn tdk ada satu pun IMAM MADZHAB yg ikut Fiqihnya, bahkan Ahli Madinah tdk ada yg mengambil ilmunya. (4 / 142-143). Hei Wahabi : Ape ini tdk hina SHAHABAT NABI SAW ?! Kenape Lu enggak KAFIRKAN Ibnu Taimiyyah ?! Dasar NAWASHIB Lu !!! Wahabi MUSUH Keluarga Nabi SAW !!!
89. Hei Wahabi ! Masih soal Imam Lu IBNU TAIMIYYAH yg telah HINA SHAHABAT NABI SAW. Nih, tambahan buat Lu, bhw dlm kitab MINHAJUS SUNNAH, die hina FATHIMAH RA dan AL-HUSEIN RA yaitu PUTRI dan CUCU NABI SAW : 1. Menyifatkan Fathimah RA dg MUNAFIQ krn menuntut warisan Fadak kpd Abu Bakar RA. (2 / 169). 2. Menyesatkan Al-Husein RA krn melawan Yazid yg disebut sbg Imam yg sah. (2 / 241). 3. Meremehkan PEMBUNUHAN Al-Husein RA dg mengatakan bhw Yazid tdk lebih kejam drpd Bani Israil, krn Bani Israil membunuh para Nabi, sdg Yazid membunuh Al-Husein tdk lebih besar drpd itu. (2 / 247). EDAN…Imam Lu berani hina Keluarga kesayangan Nabi SAW !! Imam Lu anggap enteng pembunuhan CUCU KESAYANGAN NABI SAW !! Pantes Lu Wahabi pada benci keluarga Nabi SAW, Imam Lu yg ngajarin ??!! Ape enggak KAAAAAFIR ….???!!
90. Hei Wahabi ! Nih, tambahan lagi ttg Imam Lu IBNU TAIMIYYAH : Dlm Minhajus Sunnah nya disebut bhw Islamnya ALI RA adl MASYKUK (diragukan) krn kecilnya. Dan bhw Islamnya Mu’awiyah dan anaknya Yazid lebih MUTAWATIR drpd Islamnya ALI RA. Pantes, Imam Ibnu Hajar rhm dlm kitab LISANUL MIZAN menyatakan bhw Ibnu Taimiyyah saat menanggapi RAFIDHOH kelewatan sampai merendahkan Ali RA. Nah Lu Wahabi, Gue mau ingetin Lu : bhw Ibnu Taimiyyah sdh hina Ali RA, Fathimah RA dan Al-Husein RA. Dan hina mereka adl hina SHAHABAT. Dan hina SHAHABAT menurut Wahabi adl KAAFIR ! Jadi, Ibnu Taimiyyah menurut Wahabi sdh KAAFIR dong ???!!!
91. Hei Wahabi ! Ada kabar gembira nih buat kite semua : bhw MURID Syeikh Ibnu Baz yg bernama Hasan b Farhan Al-Maliki, warga Riyadh asli Wahabi, menulis dua kitab : 1. Da’iyah wa Laisa Nabiyyan yaitu kitab yg dg jujur mengkritisi madzhabnya sendiri yg terlalu mengagung-agungkan dan mengkultuskan Imam-Imam dan Syeikh-Syeikh WAHABI. 2. Qira-ah di Kutub Al-Aqoid yaitu kitab yg dg jujur mengkritik keras METODE AQIDAH WAHABI yg mengarah kpd TAJSIM, TASYBIH, TABDI’ dan TAKFIR. Lu baca ! Biar Lu Tobat !! Mumpung belum terlambat !!!
92. Hei Wahabi ! Nih pernyataan JUJUR Hasan b Farhan Al-Maliki Al-Wahhabi dlm kitab Qira-ah fi Kutub Al-Aqoid : 1. Bhw HANABILAH adl Madzhab Sunni yg paling keras dlm TAKFIR dan TABDI’ serta FATWA MATI thd lawan pendapat. (Footnote No 6 dlm Muqoddimah). 2. Bhw HANABILAH terkenal dg KEBENCIAN thd Ahlul Bait Nabi SAW dan pembelaannya thd BANI UMAYYAH, khususnya sejak zaman Ibnu Taimiyyah. (hal 64-65). 3. Bhw umat Islam bisa memaklumi lahirnya aneka kerajaan setelah masa Kerajaan Bani Umayyah, tp tdk bisa MENTOLERIR perbuatan Bani Umayyah yg merubah SISTEM KHILAFAH NABAWIYYAH menjadi sistem kerajaan, dan memulai penghinaan serta permusuhan thd Ahlul Bait Nabi SAW, shg ditiru oleh kerajaan sesudahnya. (hal 75). Ini baru WAHABI JUJUR dan harus Ente contoh ! Jangan Ente jadi WAHABI SESAT !!
93. Hei Wahabi ! Nih lagi pernyataan JUJUR Hasan b Farhan Al-Maliki Al-Wahhabi dlm kitab Qira-ah fi Kutub Al-Aqoid : 1. Bhw dlm Madzhab HANABILAH banyak GHULUW dan KHUROFAT serta CERITA BOHONG dan PENGKAFIRAN MUSLIM yg dilakukan Ulama Besar Madzhab Hanabilah. (hal 149-153). 2. Bhw jika Muhajirin dan Anshor DILARANG berbangga-bangga dg HIJRAH dan NUSHROH, padahal ada pujian dlm Al-Qur’an. Lalu bgmn kini dg yg berbangga-bangga dg Sunni, Syi’i, Mu’tazili, Shufi, Salafi, Wahabi, Ibadhi, dsb, apalagi tdk ada pujiannya dlm Al-Qur’an. (hal 184). 3. Bhw istilah SALAF telah dimanipulasi dan dieksploitasi utk kepentingan MADZHAB. Tiap Madzhab punya Salaf sendiri, dan penghormatannya kpd SALAFNYA sering melebihi penghormatannya kpd Nabi SAW. (hal 190). Nah, ini WAHABI ADIL ! Hormati SEMUA MADZHAB !! Enggak spt Ente WAHABI EKSTRIM !!!
94. Hei Wahabi ! Dlm USHULUDDIN baik Aqidah. Syariat mau pun Akhlaq, umat Islam TIDAK BOLEH BEDA !! Tapi dlm FURU’UDDIN baik Aqidah, Syariat mau pun Akhlaq, umat Islam BOLEH BEDA asal punya DALIL SYAR’I !!! Jadi, dlm Aqidah ada Ushul yg tdk boleh beda dan ada juga Furu’ yg boleh beda. Nah, BEDA AQIDAH boleh, asal dlm FURU’ Bukan USHUL. Buktinya, Shahabat sbg SALAF Umat Islam BEDA dlm FURU’ AQIDAH : 1. Soal Isra Mi’raj Nabi SAW, menurut Aisyah RA hanya dg Ruh, sdg menurut Jumhur Shahabat RA dg Ruh dan Jasad. 2. Soal Nabi SAW melihat Allah SWT saat Isra Mi’raj, menurut Aisyah RA tdk melihat, dan menurut Anas RA melihat, sdg menurut Ibnu Abbas RA melihat dg hati. Namun demikian, semua SEPAKAT bhw Peristiwa Isra Mi’raj Nabi SAW adl Fakta, Nyata dan Benar, bukan Dongeng, Khurofat atau Takhayyul, krn ini USHUL AQIDAH yg tdk boleh beda. Lu paham enggak ???!!! Kalau belum paham, belajar dong ! B**O jgn dipiara !! Supaya enggak gampang KAFIRKAN orang Islam !!!
95. Hei Wahabi ! Nih lagi pelajaran buat Ente : Jangan masalah FURU’ Ente jadikan USHUL : Adzan, Iqomat dan Talqin buat Mayyit serta Tawassul dan Tabarruk adl soal FURU’ AQIDAH bukan USHUL AQIDAH, shg itu hanya perbedaan bukan penyimpangan. Ente jgn tiru LIBERAL yg sebaliknya, soal USHUL dianggap FURU’, shg Kafir Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya, dianggap perbedaan bukan penyimpangan. Agama jadi kacau gara-gara WAHABI dan LIBERAL yg suka RANCUH putar balik soal USHUL dan FURU’ !! Ayo…, pinter sedikit … jangan keblinger terus !!!
96. Hei Wahabi ! Ketika Imam Bukhari menta’wilkan sebuah ayat, Al-Albani sang Muhaddits tanpa sanad andalan WAHABI berkata: “Pendapat al-Bukhari yang melakukan ta’wil terhadap ayat di atas ini tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang Muslim yang beriman”. Dengan beraninya Albani bertindak kurang ajar terhadap Imam Bukhari dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak patut diucapkan oleh seorang Muslim. Secara tidak langsung, seolah-olah al-Albani mengatakan bahwa ta’wilan al-Imam al-Bukhari tersebut pendapat orang kafir (selain Muslim). Al-Bani mencela Imam Bukhari tapi mengambil hadits Imam Bukhari untuk dimasukkan kedalam Kitab-kitabnya. Aneh khan ??!! Tukang jam berani kurang ajar sama Imam besar ? Gebleek !!!
97. Hei Wahabi ! Pada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang sebuah dalil tawassul, al-Bani mengingkari tentang keshahihan riwayat tersebut dengan bersikeras menyatakan bahwa salah satu sanad riwayat tersebut, Sa’id ibn Zaid adalah pribadi yang cacat dan lemah. Di dalam bukunya at-Tawassul anwaa’uhu wa ahkaamuhu, demi untuk mengharamkan hukum tawassul, Al-Bani berani menghukumi Sa’id ibn Zaid sebagai cacat dan tidak tsiqah (tidak dapat dipercaya). Berkata Al-Bani : “Aku (al-Albani) berkata: “Sanad ini dinyatakan lemah, tidak selayaknya dijadikan hujjah/dalil dikarenakan oleh tiga hal: Pertama, Sa’id ibn Zaid adalah saudara Hammad ibn Zaid yang lemah. Telah berkata al-Hafizh di dalam [[at-Taqrib]]: ‘Dia adalah perawi jujur yang suka berhalusinasi’. Adz-dzahabi berkata di dalam di dalam [[al-Mizaan]]: Yahya ibn Sa’id: ‘Dia lemah’, Sa’di berkata: ‘Tidak dapat dijadikan hujjah.’ Mereka melemahkan hadits-haditsnya, an-Nasa’i dan yang lain berkata: ‘Dia tidak kuat.’ Dan Ahmad berkata: ‘Tidak ada masalah dengan Sa’id ibn Zaid, sedangkan Yahya ibn Sa’id tidak memakainya.’ “.Namun, anehnya di kitab beliau yang lain yaitu Irwa’ al-Ghalil jilid 5 halaman 338 disebutkan bahwasanya Sa’id ibn Zaid dinyatakan baik sanadnya. Berkata Al-Bani : “Aku (al-Albani) berkata: “Dan ini adalah sanad yang baik. Semua perawinya adalah orang-orang yang terpercaya (tsiqah). Mengenai Sa’id ibn Zaid –saudara Hammad ibn Zaid–, hadits-haditsnya tidak turun dari darajat hasan, insya’ Alloh Ta’aala. Dan telah berkata ibn al-Qayyim di dalam [[al-Farusiyyah]]: ‘Dia sanad haditsnya baik’. “.Nah, saling kontradiksi bukan? Di satu sisi beliau mengatakan Sa’id ibn Zaid lemah sanadnya, namun di satu sisi beliau menetapkan Sa’id ibn Zaid sebagai sanad perawi yang tsiqah yang derajat hadits-haditsnya tidak turun dari derajat hasan. Kesimpulannya adalah, al-Albani pada saat memerlukan dalil-dalil untuk mengharamkan amalan tawassul beliau dengan beraninya mendhaifkan Sa’id ibn Zaid. Namun, di tempat lain ketika al-Albani memerlukan hadits Sa’id ibn Zaid sebagai pendukung dalilnya, maka beliau menyatakan bahwa Sa’id ibn Zaid adalah orang jujur, terpercaya, dan sanadnya tidak turun dari derajat hasan. Nahlo … ketauan akal-akalan Wahabi khan dalam mengambil dalil ?
98. Hei Wahabi ! Biar Lu Tahu bhw Gue ASY’ARI Tulen : 1. Menolak TAJSIM, TASYBIH, TA’THIL, KHUROFAT, TAKFIR dan TABDI’. 2. CINTA Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya serta semua Shahabatnya juga semua Ulama Salaf. 3. Menghormati semua Madzhab Islam kecuali GHULAT dari madzhab mana pun datangnya. Ini peringatan TERAKHIR buat WAHABI INDONESIA ! Ente KAFIRKAN ASY’ARI berarti Ente Nantang PERANG !! Lu Jual Gue Borong !!!
99. Hei Wahabi ! Cukup ye…, Lu jangan kurang ajar kpd Guru-Guru gue dari kalangan SYAFI’I dan ASY’ARI, baik HABAIB mau pun KYAI !! Khususnya HABIB RIZIEQ, Lu pukul die sekali, Gue pukul Lu seratus kali !! ASY’ARI tidak pernah usil thd WAHABI, kenape Lu usil melulu ??!! Lu mau damai boleh, Lu mau perang jadi !!! Ente HORMATI ASY’ARI dan muslimin lainnya, Ane hormati Ente. Ente tdk KAFIRKAN ASY’ARI dan muslimin lainnya, Ane tdk akan KAFIRKAN Ente. OK !!!
100. Hei Wahabi ! Akhirnya Gue tutup nih Tegoran Ilmiah buat Wahabi Ekstrim !! Gue enggak punya maksud ape-ape, kecuali agar supaye Wahabi enggak seenaknye mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Guru Besar Gue HABIB RIZIEQ ngajarin bhw Gue wajib hormati Lu punya Madzhab dan Pandangan, tp Lu juga WAJIB hormati Gue punya Madzhab dan pandangan dong!!! Mudah-mudahan Lu ngerti, shg kite bisa hidup damai saling berdampingan. Sorry ye, kritikan gue kasar, darisononye Lu kasar juga sih ngafir-ngafirin Imam-Imam Madzhab Gue. Semoga Lu dan Gue dapat TAUFIQ dan HIDAYAH. Aamiiin !
====
Catatan:
Tulisan di atas adalah tulisan dari pengurus FPI, Abu Muhammad Yusuf, yang marah saat gurunya Habib Rizieq Syihab difitnah dan dituding sebagai Syi’ah oleh Wahabi. “ Padahal bukan. Tuduhan Syi’ah itu sama dengan memfitnah Habib sebagai kafir yang halal darahnya untuk dibunuh. Karena menurut (minimal sebagian Wahabi Ekstrim), Syi’ah itu 100% kafir dan halal darahnya.
Sebagian tulisan disensor dan diganti hurufnya dengan asterisk (*). Ini menggambarkan kemarahan yang amat sangat saat seorang murid melihat gurunya dihina.
Mudah-mudahan kita semua bisa menahan diri dan bisa menjaga ukhuwah Islamiyyah. Hindari pernyataan atau sikap yang bisa membuat marah kelompok Muslim lainnya.
https://kabarislam.wordpress.com/2012/04/18/salafi-wahabi-memfitnah-ulama-sunni-sebagai-syiah/

— Pada Sen, 13/5/13, hmintarjo@yahoo.com <hmintarjo@yahoo.com> menulis:

> Dari: hmintarjo@yahoo.com <hmintarjo@yahoo.com>
> Judul: Re: [Sabili] Astaghfirullah… Said Agil Siradj Mencatut Ulama, Berdusta demi Membela Syiah
> Kepada: sabili@yahoogroups.com, “padhang-mbulan@yahoogroups.com” <padhang-mbulan@yahoogroups.com>, “yisc_al-azhar@yahoogroups.com” <yisc_al-azhar@yahoogroups.com>, “istiqlal@yahoogroups.com” <istiqlal@yahoogroups.com>
> Cc: “nizaminz@yahoo.com” <nizaminz@yahoo.com>, “Agus Nizami” <agusnizami@yahoo.com.sg>, “fahmi syahab” <fahmisyahab@gmail.com>
> Tanggal: Senin, 13 Mei, 2013, 6:26 AM
> Syiah mau curhat ke DPR nih….ini
> undangannya
>
> Eehhh nizami harus hadir tuh..
>
> Assalamualaikum WR WB, Salam Sejahtera untuk kita semua.
>
> Dengan menyebut nama Allah, Tuhan Maha Pengasih dan
> Penyayang.
>
> Kasus kekerasan dan penyerangan di Sampang tidak terpisah
> dengan nasib sekitar 2 jutaan Muslim Syiah di seluruh
> Indonesia. Apa yang terjadi di Sampang adalah penderitaan
> dan
> kekecewaan seluruh muslim Syiah di Indonesia dan dunia.
> Semenjak persetujuan relokasi 168 pengungsi muslim Syiah
> yang berada di GOR Sampang oleh Forum Pimpinan Daerah
> Sampang pada 7 Mei 2013, seluruh komunitas Syiah di
> Indonesia hati dan raganya merasa turut menjadi bagian dari
> relokasi tersebut.
>
> Sejak 2 tahun belakangan ini, seluruh cara yang beradab dan
> konstitutional sudah dilakukan komunitas muslim Syiah
> bersama-sama dengan Aliansi Solidaritas Kasus Sampang.
> Rangkaian proses hukum telah dilalui, seluruh lembaga negara
> yang relevan telah didatangi, upaya Judicial Review di MK
> telah ditempuh, dialog dan membuka diri
> untuk berunding telah dilakukan. Namun rupanya pihak
> pemerintah, baik di tingkat nasional dan daerah (Pemprov
> Jatim dan Pemkab Sampang) cenderung meneruskan diskriminasi
> dan tindakan pelanggaran HAM terhadap warga muslim Syiah di
> Sampang khususnya. Kami telah melihat, betapa hukum telah
> ditegakkan bukan dengan logika konstitusi melainkan dengan
> tekanan politik dan massa.
>
> Dengan alasan itu, maka pada hari Selasa 14 Mei 2013 jam
> 11-13 para alim ulama Syiah
> se-Indonesia yang selama ini menempuh cara prosedural
> memutuskan untuk melakukan aksi ke DPR menuntut DPR
> melakukan pemanggilan pihak pemerintah terkait penyelesaian
> yang konstitutional terhadap nasib pengungsi Syiah yang ada
> di Sampang dan ancaman konflik terhadap kelompok minoritas
> yang selama rezim SBY ini marak dan dibiarkan terus terjadi.
>
>
> Seluruh kelompok minoritas merasa sangat terancam hidupnya
> di bawah kepemimpinan Rezim SBY. Kami menuntut DPR sebagai
> representasi politik warga negara, melakukan tindakan
> konstitusional menyelesaikan masalah yang tidak bisa
> diselesaikan oleh
> pemerintah sendirian. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka
> komunitas Syiah Indonesia akan
> melakukan internasionalisasi atas kasus kekerasan,
> diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang serius ini.
>
> Demikian. Kami sangat berharap dukungan teman-teman media
> semua untuk Indonesia
> yang damai, toleran dan menjunjung kebhinekaan. Terima
> kasih tak terhingga.
>
> Agenda Selasa 14 Mei 2013 :
> 11-11.30      aksi damai di DPR
> 11.30.12.30 bertemu pimpinan DPR
> 12.30-13.00 konferensi pers di DPR
>
> Al Afwu Winkum, Billahi Taufiq Wal Hidayah,
>
> Salam,
> KH. DR. Umar Shahab
> Ketua Dewan Syuro AhlulBait Indonesia
>
> Sent from my BlackBerry®
> powered by Sinyal Kuat INDOSAT
>
> —–Original Message—–
> From: muslim in suffer <musliminsuffer@gmail.com>
> Sender: sabili@yahoogroups.com
> Date: Mon, 13 May 2013 08:53:23
> To: sabili@yahoogroups.com<sabili@yahoogroups.com>;
> padhang-mbulan@yahoogroups.com<padhang-mbulan@yahoogroups.com>;
> yisc_al-azhar@yahoogroups.com<yisc_al-azhar@yahoogroups.com>;
> istiqlal@yahoogroups.com<istiqlal@yahoogroups.com>
> Reply-To: sabili@yahoogroups.com
> Cc: nizaminz@yahoo.com<nizaminz@yahoo.com>;
> Agus Nizami<agusnizami@yahoo.com.sg>;
> fahmi syahab<fahmisyahab@gmail.com>
> Subject: [Sabili] Astaghfirullah… Said Agil Siradj
> Mencatut Ulama, Berdusta demi Membela Syiah
>
> Astaghfirullah… Said Agil Siradj Mencatut Ulama, Berdusta
> demi Membela Syiah
>
>
> <http://cdn1.nahimunkar.com/wp-content/uploads/2012/01/Alalsdapdaw.jpg?694a9b&gt;
> <http://cdn3.nahimunkar.com/wp-content/uploads/2012/01/gggguaiwsdabsjc.jpg?694a9b&gt;
>
>    – Al-Bayyinat menyatakan Said Agil Siradj
> berdusta, maka ditantang
>    dialog tentang sesatnya syiah. Waktu
> didatangi ke kantor PBNU saja Said
>    Agil Siradj tidak hadir padahal pengurus
> PBNU lainnya hadir.
>
> Dalam berita yang disebarkan lembaga Iran di Indonesia, ada
> kutipan yang
> mengagetkan: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
> (PBNU) Said Aqil
> Siroj mengatakan ajaran syiah tidak sesat dan termasuk Islam
> seperti halnya
> Sunni. “Di universitas Islam mana pun tidak ada yang
> menganggap syiah
> sesat,” katanya saat dihubungi Tempo Kamis malam 26
> Januari 2012.
>
> Di antara alasan yang dikemukakan, dikutip ucapan Said Agil
> Siradj: “Ulama
> Sunni seperti Ibnu Khazm menilai Syiah itu Islam,”
> katanya. (lihat
> http://indonesian.irib.ir/hidden-2/-/asset_publisher/bHp8/content/pb-nu-syiah-tidak-sesat),
> Jumat, 2012 Januari 27 02:56).
>
> Pernyataan Said Agil dengan mencatut Ibnu Hazm itu jelas
> berdusta, karena
> justru Ibnu Hazm menegaskan, Rafidhah (syiah) itu bukan
> Islam.
>
> Inilah buktinya:
>
> *Ibnu Hazam al-Zahiri*
>
> ÇáÝÕá Ýí Çáãáá – (Ì 2 / Õ 65)
>
> æÃãÇ Þæáåã Ýí ÏÚæì ÇáÑæÇÝÖ ÊÈÏíá
> ÇáÞÑÇÁÇÊ *ÝÅä ÇáÑæÇÝÖ áíÓæÇ ãä
> ÇáãÓáãíä* ÅäãÇ
> åí ÝÑÞ ÍÏË ÃæáåÇ ÈÚÏ ãæÊ ÇáäÈí
> Õáì Çááå Úáíå æ Óáã ÈÎãÓ æÚÔÑíä
> ÓäÉ æßÇä
> ãÈÏÄåÇ ÅÌÇÈÉ ãä ÎÐáå Çááå ÊÚÇáì
> áÏÚæÉ ãä ßÇÏ ÇáÅÓáÇã æåí ØÇÆÝÉ
> ÊÌÑí ãÌÑì
> ÇáíåæÏ æÇáäÕÇÑì Ýí ÇáßÐÈ æÇáßÝÑ
> æåí ØæÇÆÝ ÃÔÏåã ÛáæÇ íÞæáæä
> ÈÇáåíÉ Úáí Èä
> ÃÈí ØÇáÈ æÇáÂáåíÉ ÌãÇÚÉ ãÚå
> æÃÞáåã ÛáæÇ íÞæáæä Ãä ÇáÔãÓ ÑÏÊ
> Úáì Úáí Èä ÃÈí
> ØÇáÈ ãÑÊíä ÝÞæã åÐÇ ÃÞá ãÑÇÊÈåã
> Ýí ÇáßÐÈ ÃíÓÊÔäÚ ãäåã ßÐÈ íÃÊæä
> Èå æßá ãä
> íÒÌÑå Úä ÇáßÐÈ ÏíÇäÉ Ãæ äÒÇåÉ äÝÓ
> Ããßäå Ãä íßÐÈ ãÇ ÔÇÁ æßá ÏÚæì ÈáÇ
> ÈÑåÇä
> ÝáíÓ íÓÊÏá ÈåÇ ÚÇÞá ÓæÇÁ ßÇäÊ áå
> Ãæ Úáíå æäÍä Ãä ÔÇÁ Çááå ÊÚÇáì
> äÃÊí
> ÈÇáÈÑåÇä ÇáæÇÖÍ ÇáÝÇÖÍ áßÐÈ
> ÇáÑæÇÝÖ ÝíãÇ ÇÝÊÚáæå ãä Ðáß
>
> Beliau berkata: “Pendapat mereka (Yakni Nashrani) yang
> menuduh bahwa
> golongan Rafidhah (Syi’ah) merubah Al-Qur’an, *maka
> sesungguhnya golongan
> Syi’ah Rafidhah bukan termasuk bagian kaum muslimin*.
> Karena golongan ini
> muncul pertama kalinya setelah dua puluh lima tahun dari
> wafatnya
> Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*. Syi’ah
> Rafidhah adalah golongan
> yang mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nashrani dalam
> melakukan
> kebohongan dan kekafiran.” (Al-fashl fi al-Milal wa
> al-Nihal: 2/65)
>
> ÇáÝÕá Ýí Çáãáá æÇáÃåæÇÁ æÇáäÍá –
> (4 / 139)
>
> æãä Þæá ÇáÇãÇãíÉ ßáåÇ ÞÏíãÇ
> æÍÏíËÇ Çä ÇáÞÑÂä ãÈÏá ÒíÏ Ýíå ãÇ
> áíÓ ãäå æäÞÕ
> ãäå ßËíÑ æÈÏá ãäå ßËíÑ ÍÇÔÇ Úáí
> ÇÈä ÇáÍÓä ÇÈä ãæÓì Èä ãÍãÏ Èä
> ÇÈÑÇåíã Èä
> ãæÓì Èä ÌÚÝÑ Èä ãÍãÏ Èä Úáí Èä
> ÇáÍÓä ÇÈä Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ æßÇä
> ÃãÇãíÇ íÙÇåÑ
> ÈÇáÇÚÊÒÇá ãÚ Ðáß ÝÇäå ßÇä íäßÑ
> åÐÇ ÇáÞæá æíßÝÑ ãä ÞÇáå æßÐáß
> ÕÇÍÈÇå ÃÈæ
> íÚáì ãíáÇÏ ÇáØæÓí æÃÈæÇáÞÇÓã
> ÇáÑÇÒí
>
> ÞÇá ÃÈæ ãÍãÏ ÇáÞæá ÈÃä Èíä
> ÇááæÍíä ÊÈÏíáÇ ßÝÑ ÕÍíÍ æÊßÐíÈ
> áÑÓæá Çááå Õáì
> Çááå Úáíå æ Óáã
>
> Beliau berkata: “Salah satu pendapat golongan Syi’ah
> Imamiyah, baik yang
> dahulu maupun sekarang ialah Al-Qur’an itu sesungguhnya
> telah diubah.”
>
> Kemudian beliau berkata: “Orang yang berpendapat, bahwa Al
> Qur’an ini telah
> diubah adalah benar-benar kafir dan men-dustakan Rasulullah
> *Shallallahu
> ‘Alaihi Wasallam*.(Al Fashl: 4/139)
>
> Beliau (Ibnu Hazm) berkata: “Tidak ada perbedaan pendapat
> di kalangan semua
> kelompok umat Islam Ahlus Sunnah, Mu’tazilah, Murji’ah,
> Zaidiyah, bahwa
> adalah wajib berpegang kepada Al Qur’an yang biasa kita
> baca ini ” Dan
> hanya golongan Syi’ah ekstrim sajalah yang menyalahi sikap
> ini. Dengan
> sikapnya itu mereka menjadi kafir lagi musyrik, menurut
> pendapat semua
> penganut Islam. Dan pendapat kita sama sekali tidak sama
> dengan mereka
> (Syi’ah). Pendapat kita hanyalah sejalan dengan sesama
> pemeluk agama kita.”
> (Al Ihkam Fii Ushuuli Ahkaam: 1/96) (lihat Fatwa 8 Ulama
> yang Mengkafirkan
> Syi’ah Rafidhah
>
> 24 January 2012 | Filed under: Aliran
> Sesat<http://nahimunkar.com/category/aliran-sesat/&gt;
> ,Fatwa <http://nahimunkar.com/category/fatwa/&gt;,Featured<http://nahimunkar.com/category/featured/&gt;
> ,Syi’ah <http://nahimunkar.com/category/aliran-sesat/syiah/&gt;
> | Posted by:
> nahimunkar.com <http://nahimunkar.com/author/nahimunkar/&gt;,
> http://nahimunkar.com/10820/fatwa-8-ulama-yang-mengkafirkan-syiah-rafidhah/)
>
> Oleh karena dustanya yang nyata itulah maka begitu berita
> tersebut muncul
> di Tempo, langsung ada tanggapan keras dari Al-Bayyinat
> Surabaya.
>
> Inilah beritanya.
>
> ***
>
> *Dianggap Berbohong, Albayyinat Ajak Said Aqil Dialog
> Kesesatan Syiah*
>
> Lembaga pengkajian yang concern meneliti problematika Syiah.
> Al Bayyinat,
> melalui Ketua Bidang Organisasinya, Habib Achmad Zein Al
> Kaff, mengaku
> sangat terkejut dengan komentar Said Agil Siraj ketika
> menanggapi
> keterangan Menteri Agama terkait aliran Syiah yang sudah
> difatwa sesat oleh
> banyak ulama. Dalam rilisnya kepada Eramuslim.com, ia
> menyayangkan
> pernyataan Said Aqil tersebut. Padahal saat ini umat Islam
> khususnya warga
> Nahdliyyin sedang bangun untuk melawan Syiah.
>
> “Saya atas nama pribadi, sebagai warga Nahdliyyin takut
> kalau ini dapat
> memicu ketidak percayaan umat terhadap pemimpinnya yang
> dinilai sudah jauh
> menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh pendiri
> Nahdlatul Ulama KH
> Hasyim Asy’ari,” tandasnya dalam rilis yang dikirim ke
> Eramuslim.com,
> Jum’at (27/01).
>
> Menurutnya, yang baru-baru ini ikut dalam rombongan ulama
> Jatim yang ke
> Jakarta, sikap Said Agil Siraj juga jauh dari ksatria. Hal
> ini terbukti
> ketika para Ulama Jatim mendatangi PBNU untuk membawa
> “*Fatwa MUI Jatim
> bahwa syiah sesat”*, Said Aqil mengaku tidak bisa hadir
> dengan alasan macet
> di jalan, “Padahal acara tersebut sudah dijadwalkan
> sebelumnya, dan
> terbukti semua pengurus PBNU hadir,” lanjutnya.
>
> Habib Zein berpandangan jika ada seorang yang mengaku sunni
> tapi dia justru
> membela Syiah, maka sikapnya bisa jadi lebih berbahaya dari
> orang Syiah.
> “Karenanya, Albayyinat siap berdialog dengan Said Aqil
> Siraj mengenai
> kesesatan syiah. Dan dia telah berdusta atas nama Ibnu Khazm
> dan para ulama
> di Timur tengah,” pungkasnya.
>
> Sebelumnya, kepada majalah Tempo, Said Aqil mengatakan
> ajaran syiah tidak
> sesat dan termasuk Islam seperti halnya Sunni. “Di
> universitas Islam mana
> pun tidak ada yang menganggap syiah sesat,” tandas Ketum
> PBNU ini . Bahkan
> Said Aqil membawa nama Ibnu Khazm untuk mendukung
> opininya,“Ulama Sunni
> seperti Ibnu Khazm menilai Syiah itu Islam,” katanya.
> (Pz)
>
> ERAMUSLIM > BERITA NASIONAL
>
> http://www.eramuslim.com/berita/nasional/dianggap-berbohong-albayyinat-ajak-said-aqil-dialog-kesesatan-syiah.htm

>
> Publikasi: Jumat, 27/01/2012 16:02 WIB
>
> Foto kabarnet
>
> *(nahimunkar.com)*
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: