Wahabi Tuduh Muslim Lebih Syirik dari Musyrikin Quraisy Mekkah

Penyembah BerhalaIni adalah pendapat pendiri gerakan Wahhabi, Muhammad bin Abdul Wahhab dari situs Wahabi sendiri, yaitu muslim.or.id. Yang jadi pertanyaan: Kalau ummat Islam di Mekkah dan Madinah itu Musyrik bahkan kemusyrikannya melebihi kaum kafir Quraisy Mekkah yang menyembah berhala, lalu di manakah ummat Islam yang lurus? Apakah cuma Muhammad bin Abdul Wahhab dan segelintir pengikutnya saja yang lurus atau tidak musyrik?

Ummat Islam lebih Musyrik dari Kaum Musyrikin Mekkah Penyembah Berhala?

Ini tulisannya:

Adapun daerah Hijaz (Mekkah dan Madinah) sekalipun tersebarnya ilmu dikarenakan keberadaan dua kota suci yang selalu dikunjungi oleh para ulama dan penuntut ilmu. Di sini tersebar kebiasaan suka bersumpah dengan selain Allah, menembok serta membangun kubah-kubah di atas kuburan serta berdoa di sana untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menolak mara bahaya dsb (lihat pembahasan ini dalam kitab Raudhatul Afkar karangan Ibnu Qhanim). Begitu pula halnya dengan negeri-negeri sekitar hijaz, apalagi negeri yang jauh dari dua kota suci tersebut, ditambah lagi kurangnya ulama, tentu akan lebih memprihatinkan lagi dari apa yang terjadi di Jazirah Arab.

Hal ini disebut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya al-Qawa’id Arba’: “Sesungguhnya kesyirikan pada zaman kita sekarang melebihi kesyirikan umat yang lalu, kesyirikan umat yang lalu hanya pada waktu senang saja, akan tetapi mereka ikhlas pada saat menghadapi bahaya, sedangkan kesyirikan pada zaman kita senantiasa pada setiap waktu, baik di saat aman apalagi saat mendapat bahaya.” Dalilnya firman Allah:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

“Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama padanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, seketika mereka kembali berbuat syirik.” (QS. al-Ankabut: 65)

Dalam ayat ini Allah terangkan bahwa mereka ketika berada dalam ancaman bencana yaitu tenggelam dalam lautan, mereka berdoa hanya semata kepada Allah dan melupakan berhala atau sesembahan mereka baik dari orang sholeh, batu dan pepohonan, namun saat mereka telah selamat sampai di daratan mereka kembali berbuat syirik. Tetapi pada zaman sekarang orang melakukan syirik dalam setiap saat.

http://muslim.or.id/manhaj/apa-itu-wahabi-1.html

Kaum Wahabi memakai ayat-ayat Al Qur’an yang Asbabun Nuzulnya berkaitan dengan kaum kafir Quraisy yang menyembah berhala untuk mengkafirkan ummat Islam sebagai Musyrik. Satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat, dan para Ulama Salaf. Padahal di ayat itu dijelaskan bahwa saat mereka sampai ke DARATAN, mereka kembali MENYEMBAH BERHALA. Jadi menyembah Allah saat di laut saja.

Nah sekarang coba kita tanya dan pikirkan, apakah ummat Islam yang ada di daratan ini menyembah berhala sebagaimana kaum kafir Quraisy? Tidak bukan? Ummat Islam itu menyembah Allah semata. Jadi itu adalah su’u zhon yang buruk sekali.

Tidak pernah Nabi menuduh ummat Islam sebagai Musyrik apalagi lebih musyrik daripada kaum kafir Quraisy Mekkah. Bahkan Allah di Al Qur’an memuji ummat Islam sebagai ummat terbaik:

“Kamu (Ummat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” [Ali ‘Imran 110]

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2012/12/23/beda-jamaah-vs-firqoh-dan-ghuroba/

Setelah menuduh ummat Islam sebagai Musyrik, bersama Muhammad bin Saud dan dibantu oleh dana dan senjata Inggris, Wahabi memerangi dan membunuh ummat Islam di Thaif, Mekkah, Madinah, dsb dengan dalih memurnikan agama Islam. Ummat Islam yang menentangnya difitnah sebagai Musuh Allah, Musuh Islam, Musuh Tauhid, dan sebagainya.

Mengkafirkan ummat Islam itu besar dosanya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu (atau mengucapkan Tahlil): “Kamu bukan seorang mukmin” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu [dulu juga kafir], lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ” [An Nisaa’ 94]

Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan “Laailaaha illallah” karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dari Islam karena sesuatu perbuatan; (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil; (3) Beriman kepada takdir-takdir. (HR. Abu Dawud)


Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada kenyataannya) mereka melakukan dosa besar. Shalatlah di belakang tiap imam dan berjihadlah bersama tiap penguasa. (HR. Ath-Thabrani)

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2011/10/26/jangan-mudah-mengkafirkan-sesama-muslim/

Insya Allah ummat Islam adalah ummat yang menjunjung Tauhid. Jika pun ada yang sesat, jumlahnya amat kecil/minoritas. Tidak bisa menisbatkan/menggeneralisasi kesesatan/kemusyrikan kepada mayoritas/jama’ah Muslim. Nabi tidak pernah mengkhawatirkan ummat Islam akan jadi musyrik sebagaimana Wahabi:

Dari Uqbah bin Amir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. pergi keluar ke tempat orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud, lalu beliau s.a.w. mendoakan mereka setelah terkubur selama delapan tahun, sebagai seorang yang hendak mohon diri untuk orang-orang yang masih hidup dan yang telah mati. Kemudian beliau s.a.w. naik ke mimbar lalu bersabda: “Sesungguhnya saya sekarang ini di hadapan engkau semua sebagai orang yang mendahului dan saya menyaksikan atasmu semua. Sesungguhnya tempat perjanjian kita bertemu lagi ialah di Haudh -sebuah danau di syurga. Sesungguhnya saya dapat melihat Haudh itu dari tempatku ini. Tidak ada yang benar-benar saya takuti untuk menimpa engkau semua kalau engkau semua akan menjadi orang musyrik -sebab tentulah jauh dari kemusyrikan itu, tetapi yang saya takutkan menimpa engkau semua ialah kalau engkau semua sama berlomba-lomba dalam mengejar keduniaan.” Uqbah berkata: “Itulah yang merupakan pandangan saya yang terakhir yang saya dapat melihat kepada Rasulullah s.a.w.” (Muttafaq ‘alaih)

Wahabi “mengkhawatirkan” dan menuduh ummat Islam musyrik agar punya dalih untuk memerangi ummat Islam.

Muhammad bin Saud sebagai pemimpin Dir’iyah waktu itu mendatangi tempat di mana Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menumpang, maka di situ terjalinlah perjanjian yang penuh berkah bahwa di antara keduanya berjanji akan bekerja sama dalam menegakkan agama Allah.

http://muslim.or.id/manhaj/apa-itu-wahabi-1.html

Dengan bersekutu dengan penguasa yang memerangi ummat Islam dengan dibantu kaum kafir harbi Inggris, cukuplah hadits Nabi ini menggambarkan siapa Muhammad bin Abdul Wahhab itu:

Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. (HR. Ad-Dailami)

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2012/12/23/beda-jamaah-vs-firqoh-dan-ghuroba/

Siapa Musuh Wahabi? Orang Kafir apa Ummat Islam?

Coba kita lihat tulisan Wahabi yang menggambarkan bagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab mendapat tentangan dari “Musuh-musuhnya”:

Karena hari demi hari dakwah tauhid semakin tersebar mereka para musuh dakwah tidak mampu lagi untuk melawan dengan kekuatan, maka mereka berpindah arah dengan memfitnah dan menyebarkan isu-isu bohong supaya mendapat dukungan dari pihak lain untuk menghambat laju dakwah tauhid tersebut. Diantar fitnah yang tersebar adalah sebutan wahabi untuk orang yang mengajak kepada tauhid. Sebagaimana lazimnya setiap penyeru kepada kebenaran pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan onak duri dalam menelapaki perjalanan dakwah.

Sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Kasyfus Syubuhaat: “Ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya di antara hikmah Allah subhaanahu wa ta’ala, tidak diutus seorang nabi pun dengan tauhid ini, melainkan Allah menjadikan baginya musuh-musuh, sebagaimana firman Allah:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

“Demikianlah Kami jadikan bagi setiap Nabi itu musuh (yaitu) setan dari jenis manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada bagian yang lain perkataan indah sebagai tipuan.” (QS. al-An-’am: 112)

Bila kita membaca sejarah para nabi tidak seorang pun di antara mereka yang tidak menghadapi tantangan dari kaumnya, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh, termasuk Nabi kita shallallahu ‘alaihi wa sallam diusir dari tanah kelahirannya, beliau dituduh sebagai orang gila, sebagai tukang sihir dan penyair, begitu pula pera ulama yang mengajak kepada ajarannya dalam sepanjang masa. Ada yang dibunuh, dipenjarakan, disiksa, dan sebagainya. Atau dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan untuk memojokkan mereka di hadapan manusia, supaya orang lari dari kebenaran yang mereka serukan.

http://muslim.or.id/manhaj/apa-itu-wahabi-1.html

Wahabi berusaha menyamakan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Nabi Muhammad dalam menghadapi “Musuh-musuhnya”. Yang tidak dipahami Wahabi adalah musuh Nabi Muhamad itu adalah orang-orang KAFIR. Bukan ummat Islam.

Sementara yang jadi Musuh Wahabi dan dibantai serta dicaci-maki Wahabi itu adalah ummat Islam. Bukan kaum kafir seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, dsb.

Kalau kita benar-benar belajar sejarah, niscaya kita paham tulisan Wahabi di atas adalah tidak benar dan mengandung kepalsuan.

Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya diantara ummatku ada orang-orang yang membaca Alquran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah melesat dari busurnya. Sungguh, jika aku mendapati mereka, pasti aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Aad. (Shahih Muslim No.1762)

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2012/01/19/ciri-khawarij-tak-mengamalkan-al-quran-dan-membunuh-muslim/

Berdasarkan hadits Nabi di atas, tak heran para ulama termasuk Sulayman, kakak kandung dari Muhammad bin Abdul Wahhab bahkan ayah MAW sendiri menentang “Dakwah” MAW karena mereka menganggapnya sesat. Namun para ulama tsb difitnah kaum Wahabi sebagai Musuh Tauhid, Musuh Allah, Musuh Islam, dsb.

Penentang Dajjal atau Fitnah dari Najd?

Pada abad (12 H / 17 M) lahirlah seorang pembaharu di negeri Nejd, yaitu: Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Dari Kabilah Bani Tamim.

Yang pernah mendapat pujian dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabda beliau: “Bahwa mereka (yaitu Bani Tamim) adalah umatku yang terkuat dalam menentang Dajjal.” (HR. Bukhari no. 2405, Muslim no. 2525)

http://muslim.or.id/manhaj/apa-itu-wahabi-1.html

Di situ penulis Wahabi berusaha mengklaim bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir di Najd itu sebagai pembaharu karena berasal dari Bani Tamim dgn dalil bahwa Bani Tamim adalah terkuat dalam menentang Dajjal. Masalahnya Dajjal belum muncul. Dan yang mengalahkan Dajjal adalah Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kaum Najd (termasuk ayah dan kakak MAW) sebetulnya menentang MAW, di situlah kebenarannya. Jadi keliru menganggap Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai Penentang Dajjal karena Dajjal belum ada.

Ada pun Muhammad bin Abdul Wahhab yang banyak menimbulkan fitnah ini lebih sesuai dengan hadits2 di bawah. Sayangnya hadits-hadits ini disembunyikan oleh kaum Wahabi:

Ibnu Umar berkata, “Nabi berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam dan Yaman kami.’ Mereka berkata, Terhadap Najd kami.’ Beliau berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman kami.’ Mereka berkata, ‘Dan Najd kami.’ Beliau berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman.’ Maka, saya mengira beliau bersabda pada kali yang ketiga, ‘Di sana terdapat kegoncangan-kegoncangan (gempa bumi), fitnah-fitnah, dan di sana pula munculnya tanduk setan.’” [HR Bukhari]

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:
Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda sambil menghadap ke arah timur: Ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan terjadi di sana! Ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan terjadi di sana. Yaitu tempat muncul tanduk setan. (Shahih Muslim No.5167)

حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ثنا عقبة بن أبي الصهباء ثنا سالم عن عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الفجر ثم سلم فاستقبل مطلع الشمس فقال ألا ان الفتنة ههنا ألا ان الفتنة ههنا حيث يطلع قرن الشيطان

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah yang menceritakan kepada kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id mawla bani hasyim yang berkata telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Abi Shahba’ yang berkata telah menceritakan kepada kami Salim dari ‘Abdullah bin Umar yang berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan shalat fajar kemudian mengucapkan salam dan menghadap kearah matahari terbit seraya bersabda “fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini dari arah munculnya tanduk setan” [Musnad Ahmad 2/72 no 5410 dengan sanad shahih]

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: